La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, ha presentat sis esmenes al projecte de llei de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge. Els canvis proposats persegueixen realitzar petites millores del text, com ara garantir que la futura entitat se sotmetrà a la normativa de contractació pública o aclarir el règim de retribucions. Des de la formació es comparteix plenament la voluntat del projecte legislatiu, clau per aconseguir l’homologació a nivell internacional d’Andorra en matèria de reglamentació esportiva i de lluita contra el dopatge.

La primera de les esmenes incorpora en la llei l’obligatorietat que les contractacions que hagi de realitzar l’Agència Andorrana Antidopatge segueixin els principis de la normativa actual en aquesta matèria que estigui vigent en cada moment. Altres dos canvis dels proposats volen limitar els membres del consell de la futura entitat que seran remunerats. Així,  si s’accepta l’esmena presentada, només podran cobrar aquells que “vinguin a efectuar tasques tècniques” i la presència dels quals “no vingui determinada per la seva representació dels diferents ministeris de Govern o de federacions esportives, associacions o col·legis professionals”. Pel que fa a la comissió executiva, el PS demana que només tingui un salari el director.

Les esmenes presentades per Rosa Gili també intenten aclarir la durada del mandat d’aquells membres del consell de l’agència que siguin designats des de Govern. En aquests casos, es vol que la seva presència a l’entitat s’acabi quan finalitzi el mandat del càrrec polític que els ha nomenat.

Text: PS