El PS vol garantir que els donants d’òrgans no hagin d’assumir cap despesa derivada del trasplantament

El Partit Socialdemòcrata (PS) vol assegurar que les persones que siguin donants d’òrgans no hagin d’assumir cap despesa com a conseqüència de les intervencions i els tractaments que siguin necessaris pel procés de trasplantament. Aquest és l’objectiu d’una de les esmenes presentades pels consellers generals de la formació al projecte de llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang, ara a tràmit parlamentari.

En total, el PS ha formulat quatre esmenes parcials al text, una de les quals serveix per afegir a l’article 4, que regula els principis generals de la donació i de la utilització de substàncies d’origen humà, un apartat que garanteix que la Caixa Andorrana de Seguretat Social assumirà “les despeses d’hospitalització, de baixa per malaltia i altres despeses lligades al procés de donació”. En aquest sentit, es té clar, com s’apunta en la motivació, que “l’acte de donació no pot suposar cap despesa a la persona donant”.

La consellera general Rosa Gili recorda que ja s’està parlant, via una altra llei, del reemborsament per part de la CASS de totes les despeses d’hospitalització. Així i tot, apunta, el PS considera que “cal anar més enllà” per aconseguir que s’assumeixin “tots els costos derivats”. I és que, remarca, la donació d’un òrgan “és un acte d’altruisme molt important i que mereix la solidaritat de tots nosaltres”.

Una altra de les esmenes vol suprimir l’obligació, establerta a l’article 5 de la llei, que els establiments sanitaris que vulguin fer campanyes de promoció i publicitat per fomentar la donació d’òrgans hagin de notificar-les al ministeri, tot presentant-ne el contingut de les activitats. Des del PS s’entén que no és “adequat” que hi hagi aquesta “fiscalització” per part del Govern, ja que “hi ha altres mitjans per fer rectificar males accions o comunicacions”.

La formació també considera oportú suprimir la disposició final primera del projecte de llei, que incorpora al codi penal, en el seu article 125.2, el delicte d’utilitzar amb finalitat lucrativa les característiques genètiques d’un ésser humà que s’hagin obtingut lícitament. “No s’entén la incorporació d’aquesta modificació”, apunta la motivació.

Text i foto PS