El PS reclama la relació d’empreses que han sol·licitat i obtingut crèdits tous

Susanna Vela intervenint al Consell General
Susanna Vela intervenint al Consell General. Foto: Consell General/Eduard Comellas.

“La transparència ha de ser imprescindible en la gestió de la crisi”. Així ho defensa el Partit Socialdemòcrata en un comunicat en el que la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, recorda que el 14 de maig, en seu parlamentària, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va assegurar que compartiria la relació d’empreses afectades per la situació d’emergència sanitària que havien sol·licitat ajuts econòmics en forma de crèdits tous avalats per Govern. A la mateixa sessió, el ministre es comprometia també a enviar el document o memòria de síntesi que avalués l’atorgament.  Amb l’objectiu de materialitzar la seva resposta, la consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela,  ha tramitat aquest matí una demanda d’informació per obtenir el detall de sol·licituds presentades, acceptades i denegades, així com la memòria de síntesi que avaluï l’atorgament: “Han passat sis mesos, estem pràcticament a final d’any, la ciutadania ha de saber què s’està fent amb els diners de tothom”, ha insistit Vela.

En primer lloc, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana la relació nominal de les empreses i negocis afectats per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 que han sol·licitat als ajuts econòmics en forma de crèdits tous avalats per Govern, des del passat mes de març al dia d’avui. En segon lloc, Vela demana el llistat de negocis que han percebut els ajuts, des del passat mes de març al dia d’avui, amb la informació desglossada per consum de mercaderies i matèries primeres, despeses de personal (salaris i cotitzacions), altres serveis exteriors (arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, subministraments i altres serveis exteriors), i passius financers amb entitats bancàries andorranes.

Finalment, la consellera demana el detall de les empreses que no han obtingut els crèdits tous avalats per Govern, així com els motius pels quals han estat refusats, i una memòria o document de síntesi que avaluï l’atorgament dels d’ajuts econòmics en forma de crèdits tous avalats per Govern per a empreses i negocis afectats per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

TOTES LES NOTÍCIES