El PS reclama els informes tècnics de Sud Ràdio

Susanna Vela
Susanna Vela. Foto: Partit Socialdemòcrata

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, troba a faltar els informes tècnics de Sud Ràdio en la informació que Govern li va facilitar a l’agost, pel que ha fet una nova demanda d’informació.

Aquesta nova demanda del Grup Parlamentari Socialdemòcrata sobre l’emissora ve a complementar la demanda que ja van fer al mes de juliol, i que va ser contestada a final d’agost pel Govern. Els informes tècnics realitzats pel departament de cultura, des dels informes que autoritzen les obres als estudis que tenen en compte la reversibilitat i la recuperabilitat de l’edifici protegit són alguns dels documents que la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, troba a faltar entre la documentació que Govern ha facilitat.

“L’edifici de Sud Ràdio està catalogat i inscrit a l’inventari general del patrimoni cultural”, ha recordat Vela, que ha volgut aclarir que la voluntat del PS és garantir “la compatibilitat del nou ús com a centre de rendiment amb el bé catalogat, que segons els informes lliurats ha de conservar algunes peces de l’equipament per així il·lustrar la història de la radiodifusió del nostre país”.

En aquest sentit, la consellera general demana, en primer lloc, l’informe elaborat pels serveis del Departament de Patrimoni Cultural de la inscripció de l’emissora de Sud Ràdio a l’Inventari general del Patrimoni Cultural com a bé catalogat. En segon lloc vol tenir accés a l’informe dels serveis del Departament de Patrimoni Cultural autoritzant les obres a realitzar a l’emissora de Sud Ràdio i als informes tècnics relatius al buidatge del centre emissor de Sud Ràdio al Pic Blanc, a Encamp, el seu pressupost i el calendari de realització dels treballs de buidatge i tractament de residus. Finalment, Vela demana a Govern que lliuri els estudis que tenen en compte, entre altres, la reversibilitat i recuperabilitat de l’edifici protegit, el centre emissor de Sud Ràdio i la proposta museològica i l’espai previst per desenvolupar-la que garanteix la compatibilitat del nou ús com a centre de rendiment esportiu amb el bé catalogat i que pot conservar algunes peces de l’equipament del centre d’emissió per il·lustrar la història de la radiodifusió a Andorra.

TOTES LES NOTÍCIES