El PS proposa que els projectes de llei tinguin l’obligació d’incorporar una memòria de gènere

El Partit Socialdemòcrata (PS) vol que en la modificació del reglament del Consell General s’incorpori l’obligació de què tots els projectes de llei enviats pel Govern al parlament incorporin una memòria que demostri que per a la seva elaboració s’ha tingut en compte la perspectiva de gènere. Així s’ha proposat en les reunions mantingudes per a la reforma de normativa de funcionament de la Cambra. Des de la formació s’entén que aquesta mesura es pot traduir en aconseguir que els textos legislatius incorporin disposicions efectives per a lluitar contra situacions de desigualtat entre homes i dones i per a potenciar la discriminació positiva.

En concret, la proposta presentada pels socialdemòcrates modifica l’article 92 del reglament del Consell General, el primer de la secció de dita normativa destinada a establir el procediment que ha de seguir la tramitació d’una llei. Així, s’indica que els projectes legislatius que siguin tramitats pel Govern, a banda d’anar acompanyats d’una memòria justificativa i econòmica i de tota la documentació i antecedents necessaris per poder ser analitzats –aspectes que ja es demanen actualment- també hauran d’incorporar “una memòria justificativa de que la iniciativa legislativa contempla de manera adequada la perspectiva de gènere”.

Des del PS es posa en relleu que aquesta obligació s’ha incorporat en les normatives de molts països i es considera una “eina avançada” que ajuda a treballar “en favor de la igualtat de gènere”. I és que, remarquen, el fet d’haver de presentar aquesta memòria força que els impulsors dels projectes legislatius ja els hagin de pensar i elaborar sempre des d’aquesta perspectiva.

Així, des del PS es remarca que es tracta d’una proposta ja existent a molts Estats i organismes internacionals, com ara el Consell d’Europa, l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa (OCDE) o la mateixa ONU. D’aquesta forma, des de la formació es té clar que “l’experiència demostra que això es tradueix de manera pràctica i efectiva en disposicions concretes per a un millor tracte de les situacions de desigualtat i de discriminació positiva”.

PS