El  Partit Socialdemòcrata (PS) vol limitar la participació d’entitats bancàries a asseguradores i reasseguradores, amb l’excepció d’aquelles que exclusivament centrin la seva activitat en cobertura de vida. Aquest és un dels canvis proposats pels consellers generals de la formació via esmenes parcials a la llei que vol actualitzar la legislació del sector. Una altra proposta aposta perquè es fixi al text legal l’obligació d’assegurar amb empreses autoritzades per exercir al país els béns situats a territori andorrà o els vehicles matriculats al Principat.

En total, els parlamentaris del PS han presentat 22 esmenes parcials al projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, tramitat ara fa uns mesos pel Govern i que té com a principal objectiu actualitzar l’actual regulació, que data de fa molts anys, i homologar-la internacionalment. Un dels punts claus dels canvis proposats és la limitació de la presència dels bancs a les asseguradores. Així, l’esmena 16 demana que “les participacions directes o indirectes de les entitats bancàries en entitats asseguradores i reasseguradores no poden ser superiors al 25% del capital”. En aquest sentit, s’estableix l’excepció “de les entitats asseguradores exclusivament del ram de vida, en les quals poden assolir fins al 100% de la seva participació social”.

Per al PS és “absolutament necessari establir els percentatges màxims de participació per part d’entitats bancàries (…) com a única forma de garantir que la regulació en matèria de participacions significatives i vincles estrets sigui clara, efectiva i completament regulada en el marc d’aquesta Llei”. Així, alerten que “altrament aquests límits es poden veure modificats per modificacions de la llei de regulació del sistema financer en els seus processos periòdics de revisió”.

L’esmena 17 també fa referència a aquest punt, tot establint que un incompliment d’aquesta limitació “comportarà la nul·litat dels contractes d’assegurança que s’hagin pogut subscriure, independentment de les responsabilitats civils i penals que se’n puguin derivar”. A més, s’entendrà que l’entitat haurà comès una infracció molt greu, regulada en l’article 54 de la llei.

El conseller general Pere López posa en relleu la preocupació “no només per nosaltres sinó també pel sector” que es pugui produir “un possible efecte depredació per part del sector financer” sobre les asseguradores andorranes, al qual consideren important defensar d’aquest risc, ja que “genera un volum elevat de llocs de treball i ha tingut un desenvolupament i una bona professionalització els últims anys”. El parlamentari explica que “entenem el neguit” dels empresaris i, per tant, “anem en la línia d’establir una diferenciació entre el sector bancari i el d’assegurances”.

Un altre canvi clau dels proposats pel PS es troba a l’hora d’afegir una disposició addicional que estableix de forma clara “l’obligació que tots els productes contractats per andorrans i residents hagin de ser-ho en empreses autoritzades per exercir en el nostre país”. Aquesta normativa es refereix tant “als objectes béns de qualsevol classe situats en territori andorrà” com a “vehicles automòbils immatriculats” al Principat, a més “d’assegurances que tinguin per objecte les responsabilitats exigibles a Andorra dels andorrans i residents” i les de vida.

Tot i això, la disposició estableix una excepció per la qual podran contractar-se a l’estranger “les assegurances que tinguin per objecte mercaderies en règim de transport internacional i els supòsits en què el risc a cobrir sigui superior a la capacitat del mercat andorrà i no sigui possible contractar” al país la cobertura. En aquest darrer supòsit, però, caldrà “comunicar-ho i acreditar-ho prop de l’Autoritat Supervisora d’Assegurances i Reassegurances”.

Diferents esmenes més persegueixen que les societats que vulgui actuar en el ram de vida i en altres puguin dur una gestió administrativa conjunta, malgrat que sí que hagin de portar una comptabilitat separada en les diferents branques. Es posa en relleu que “la dimensió del gruix de les empreses del sector no els permetria acomplir l’establert” en el text inicial. A més, es recorda que la directiva comunitària sobre el sector només exigeix una diferenciació de la comptabilitat però no pas de l’administració.

López ha indicat que “preocupa que les asseguradores es vegin afegides amb una sèrie de responsabilitats a l’hora de portar gestions separades en els diferents rams”. Així, ha recordat que la gran majoria “són empreses petites i mitjanes” i, per tant, “seria imposar-los unes obligacions que podrien posar en risc la seva viabilitat econòmica i la rendibilitat”.

Per últim, les esmenes també volen endurir les sancions previstes per a aquelles societats que, sense estar autoritzades degudament, realitzin activitats al sector. “Veiem una certa laxitud”, ha lamentat López, ja que “sembla que hi ha certa permissivitat” en tipificar aquesta falta com a lleu. “Cal ser contundent en el sentit que tota activitat que es dugui sense permís”, ha afirmat.

(Text: PS)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada