El PS presentarà una proposició de llei per despenalitzar l’avortament

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol fer coincidir la celebració del Dia Internacional de la Dona amb l’anunci que la setmana vinent entrarà al Consell General una proposició de llei per modificar el codi penal amb la finalitat d’adoptar la despenalització de l’avortament en els tres supòsits següents:

1.- En cas de perill per la vida o la salut de la gestant

2.- En cas que la gestació hagi estat fruit d’un delicte a la genètica o reproducció humanes o contra la llibertat sexual (dins les dotze primeres setmanes de gestació)

3.- En cas de malformacions del fetus que li impedeixin fruir d’unes condicions físico-psíquiques mínimes per gaudir de l’existència (dins les dotze primeres setmanes de gestació).

Actualment el codi penal determina a l’article 108 penes de presó i inhabilitacions per a facultatius que practiquin avortaments consentits i penes d’arrest per a les dones que consenteixin l’avortament.

La proposta del Grup parlamentari socialdemòcrata va encaminada a despenalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs tant per la dona com pel professional que el practica en els tres supòsits descrits anteriorment. Aquesta proposta pretén donar satisfacció a una demanda de la nostra societat que sol·licita respecte a la dona i a la seva llibertat i dignitat.