El PS presenta una esmena a la totalitat i 26 esmenes parcials a la llei del pla de pensions de la Funció Pública

El Grup parlamentari socialdemòcrata ha formulat una esmena a la totalitat al projecte de llei qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la Funció Pública perquè “no compartim ni les formes ni el fons del text presentat pel Govern”. Els socialdemòcrates també han formulat 26 esmenes parcials que busquen minimitzar els danys “d’una reforma injusta i imposada”

El Grup socialdemòcrata d’una banda lamenta la manera amb que el Govern ha tramitat el projecte de llei al Consell General “amb urgència i amb manca de diàleg i consens”. Sense anar més lluny, el propi Grup socialdemòcrata va presentar un recurs a Sindicatura contra l’acte d’admissió a tràmit d’aquest projecte de llei per entendre que dita iniciativa no disposa de la documentació necessària perquè els consellers generals s’hi puguin pronunciar.

En quant al fons, els socialdemòcrates sempre han defensat que “els problemes actuals de la llei de la funció publica s’han d’enfocar des d’una perspectiva d’una reforma global que instauri un nou sistema més eficient, més simple, més transparent i més flexible”. En contrapartida, “el Govern de DA únicament ha fixat l’atenció en la reforma del sistema complementari de les pensions executant retallades salarials i modificacions retroactives de les condicions de treball que en cap cas contemplaven en el seu programa electoral”. A la vegada, “DA proposa un model de pensions injust perquè modifica substancialment les condicions en que van accedir els treballadors després de passar un edicte”.

A la vegada, la consellera general, Rosa Gili, ha presentat 26 esmenes parcials al projecte de llei que, a grans trets, plantegen quatre canvis fonamentals. En primer lloc es vol que es garanteixi que les persones beneficiàries del pla de pensions percebin un mínim de prestació de jubilació del 60%. En segon lloc, s’estableix que l’entitat gestora del fons de pensions de la funció pública sigui la Caixa Andorrana de Seguretat Social. En tercer lloc, es proposa que els funcionaris que portin més de 30 anys de servei o que els restin 10 anys –el text del Govern ho limita a 5 anys-per arribar a la jubilació obligatòria, tinguin dret a demanar la prejubilació. I en quart lloc es proposa suprimir la disposició final primera que inclou “un batibull de modificacions de la llei de la funció pública que representen una reforma precipitada i encoberta” de la citada llei.

Text: GPS