El PS presenta una esmena a la totalitat a la llei de caça perquè la considera incompleta i inadequada

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei de caça. Des de la formació s’entén que el text entrat a tràmit pel Govern té importants mancances i defectes. A més, han fet diverses esmenes parcials entre les quals destaca la que vol elevar a 18 anys l’edat mínima per poder obtenir la llicència necessària. Per altra banda, els parlamentaris també han tramitat propostes de modificació al projecte de llei de tinença i de protecció dels animals.

Per al PS, la llei de caça enviada per l’executiu al Consell General no compleix de forma correcta l’objectiu d’establir un marc normatiu suficient per a regular aquesta activitat. En concret, s’entén que no està ben feta i que, a més a més, és incompleta, ja que hi ha punts que no queden regulats. Per això, s’ha decidit presentar una esmena a la totalitat on es demana tornar el text a l’executiu perquè en redacti un de nou més adient.

A banda, el PS ha presentat cinc esmenes parcials. Així, una de les propostes claus és la que fa referència a l’edat mínima necessària per poder obtenir la llicència de caça. El text original permet aconseguir-la a partir dels setze anys i, des de la formació, s’entén que cal elevar-la fins als 18. Un altre canvi tracta sobre la necessitat que les persones que acompanyin o guiïn els caçadors hagin de notificar per escrit la seva presència al ministeri competent. Els consellers justifiquen aquesta mesura per “motius de seguretat”.

La tercera modificació proposada preveu incrementar la participació i la representació de les associacions protectores dels animals a la comissió de seguiment de la caça. Inicialment, el projecte de llei només estipula un membre d’aquestes entitats a l’òrgan i el PS demana que siguin dos. La quarta esmena aposta per incrementar la multa prevista en cas d’infraccions lleus, dels 30 euros previstos en el text original a 75. La cinquena es fa simplement per corregir un error en la redacció del text.

Per altra banda, el PS també ha presentat cinc esmenes parcials al projecte de llei de tinença i de protecció d’animals. Des de la formació s’entén que qualsevol maltractament ha de ser considerat, com a mínim, una infracció greu. Per això proposen que diferents actuacions, com ara el mateix maltractament o el subministrament de substàncies a un animal que li causin alteracions de salut o en comportament, que el text original considera de caràcter lleu pugin de grau. En canvi, es vol rebaixar la qualificació de la donació d’animals que no hagin estat registrats o declarats i fer que sigui una falta de caràcter lleu en comptes d’una de greu.

L’altre bloc de les esmenes socialdemòcrates a aquest projecte legislatiu persegueix incrementar el termini disponible perquè un propietari pugui recuperar un animal que se sospiti que ha estat abandonat. Així, en el cas d’aquells exemplars sense identificació, el PS proposa que els temps pugi dels vuit dies inicialment previstos al text a 15. I per les mascotes que sí duguin identificació es vol incrementar de deu a vint a banda de treure de la llei l’obligatorietat de sacrificar-les en cas que ningú les reclami.

Text: PS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.