El PS pregunta sobre el cost del traspàs dels actius de la CASS

giliLa consellera socialdemòcrata Rosa Gili presenta dues preguntes que es formulen en relació al cost de la valoració i del traspàs de la titularitat dels actius del balanç de la Caixa Andorrana de Seguretat Social al Fons de reserva de jubilació així com els costos de funcionament del mateix

En el debat de la Llei del Fons de reserva de jubilació del passat mes de gener, els consellers generals socialdemòcrates van defensar que el Fons de reserva de jubilació no tenia necessitat de tenir personalitat jurídica pròpia, i així ho van ratificar el proppassat 16 de juliol en el debat de modificació de la llei. L’article 4 de la Llei 10/2008 de regulació dels organismes d’inversió col∙lectiva així ho corrobora.

La consellera Rosa Gili argumenta en la seva pregunta que si el Govern i el grup parlamentari demòcrata haguessin seguit l’opció de no atorgar‐li personalitat jurídica, avui no caldria valorar ni traspassar la titularitat dels actius de la Seguretat Social, i que aquestes accions tenen un cost.

També indica que la memòria justificativa de la Llei de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, no informa de l’import de la despesa que resulta de la valoració i el canvi de titularitat dels actius del balanç de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i que el funcionament de la nova entitat també representa despeses afegides.

Degut a aquets motius, la consellera socialdemòcrata demana el cost de la valoració i del traspàs de la titularitat dels actius del balanç de la Caixa Andorrana de Seguretat Social al Fons de reserva de jubilació, així com els costos de funcionament del nou Fons de reserva de jubilació, incloent salaris i altres despeses.

Text: PS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.