El PS pregunta per la implementació del PERMSEA

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela
La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La consellera general i presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura una pregunta escrita dirigida al Govern sobre la implementació del Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà, més conegut com a PERMSEA.

La consellera general ha preguntat per l’avaluació del procés d’identificació dels punts forts i febles i de l’impacte que té en resultats d’aprenentatge; quin és l’estat actual d’execució del projecte dins l’ensenyament obligatòria i als estudis de Formació Professional; quina valoració en fan els agents implicats, com alumnes, pares i docents; quins aspectes són els més valorats i quins consideren que cal millorar; quines accions correctores s’han pogut dur a terme i quines s’estan desenvolupant per a garantir la qualitat educativa i analitzar els resultats del PERMSEA; en quines àrees s’ha fet o es té previsió; quants recursos s’hi ha destinat en els darrers quatre anys i quin és el seguiment dels resultats acadèmics dels alumnes que estan cursant estudis superiors i han fet el PERMSEA. 

TOTES LES NOTÍCIES