El PS es preocupa per l’evolució dels ajuts a l’habitatge vista la situació de dificultat econòmica

Carles Sánchez
Carlres Sánchez, conseller General del Partit Socialdemòcrata (FOTO PS)

El dret a un habitatge digne sempre ha estat una qüestió que ha preocupat el Partit Socialdemòcrata, i més en la situació actual de dificultat econòmica, en la que es pot pressuposar que moltes famílies han vist reduïts considerablement els seus ingressos. És per això que el conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat a tràmit una bateria de preguntes, per a ser respostes de forma escrita, per tal de determinar les ajudes atorgades i el volum total d’aquestes.

Sánchez expressa la seva preocupació pel fet que l’ajut extraordinari per accedir o mantenir l’accés a l’habitatge regulat a l’article 1 del Decret del 17-4-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació d’emer­gència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2 ha finalitzat per la seva qualitat de temporal lligada al final de l’emergència sanitària, mentre que “la situació de dificultat econòmica de moltes famílies lligada a la disminució d’ingressos, lluny de considerar-se superada pot suposar-se prevalent en base a l’augment progressiu de les demandes d’altres tipus d’ajuts dels que s’ha informat a les diferents compareixences i sessions de Consell”.

És per aquest motiu que el conseller socialdemòcrata demana quantes peticions d’ajut extraordinari per a l’accés o manteniment de l’habitatge s’han registrat, quantes s’han acceptat i executat i quina és la quantitat mitjana de diners atorgada. Així mateix, es de mana per les peticions refusades i els motius que han dut a aquest refús. Sánchez pregunta també per les prestacions que han experimentat una disminució d’un mes a un altre, la quantitat mitjana de reducció i els motius que han portat a aquesta. Igualment, es demana si s’han registrat retards en els pagaments dels ajuts i quin mecanisme substitutiu s’atorga a aquelles persones que havien rebut l’ajut i que ara no el reben tot i haver-ne manifestat la necessitat.

L’objectiu de la bateria de les preguntes és conèixer com ha funcionat l’ajut extraordinari i com s’ajuda a les famílies que encara ho necessiten un cop s’ha donat per finalitzada la situació d’emergència sanitària a la que quedava vinculat.

TOTES LES NOTÍCIES