El PS denuncia que la contractació de serveis per a la Cimera Iberoamericana no s’ajusta a la Llei

Davant la “manca de resposta per part de Govern”, el PS torna a demanar per les contractacions de personals i serveis de la Cimera Iberoamericana

“Amb aquestes preguntes escrites volem d’obtenir la informació que no se’ns va donar el passat consell de preguntes del dia 5 de desembre, quan vam demanar pel personal destacat a la Fundació de Cimera Iberoamericana, per tots els serveis contractats, per com havien seleccionat el personal i quins perfils tenien”, explica la Consellera General, Susanna Vela.

“El Govern hauria de ser més didàctic i compartir amb la ciutadania i els seus representants els beneficis que espera obtenir i els costos que s’hauran d’assumir. Comprovem que la contractació de serveis no s’ha sotmès als principis de publicitat, concurrència i objectivitat tal com obliga la Llei de Fundacions”, declara Vela.

Ara, un cop coneguda la tasca encomanada a la Fundació de la Cimera Iberoamericana i els perfils de les persones destacades en la Fundació, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata volen saber quines són les competències acreditades per aquestes persones, com es va procedir a la selecció d’aquest personal i quin ha estat el procediment de publicitat emprat en aquestes contractacions. Des del PS també volen conèixer quin règim contractual tenen aquestes persones, quines actuacions s’estan preparant per donar a conèixer Andorra en el mercat iberoamericà i internacional, quines contractacions de serveis i subministraments (desplaçaments, allotjaments, traduccions, seguretat, etc.) s’han fet i quines es preveuen fer pel 2020. Així mateix, demanen pel que fa a les contractacions de serveis i subministraments quin ha estat el procediment de publicitat emprat en les contractacions, i quin és el procediment contractual previst.

PS

TOTES LES NOTÍCIES