El PS demana pels “impagaments o retards” de les prestacions previstes a la nova llei de mesures urgents

Judtih Salazar
Judtih Salazar. Foto: PS

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una pregunta escrita al Govern en relació amb “l’impagament o el retard en el pagament” de les prestacions públiques vinculades als articles 21 i 28 de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de  noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada  per la pandèmia del SARS-CoV-2.

La consellera general del Partit Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha exposat que des de la  formació es té coneixement que hi ha gent que té “dificultats per accedir a les prestacions  públiques”, i demana que es faci “un esforç entre tots i totes, i, sobretot, des del punt de  vista de l’administració”. Des del PS defensen que en cap cas les traves burocràtiques han de suposar un impediment per meritar prestacions “a aquelles persones que efectivament hi tenen dret”. En aquest sentit, Salazar recorda que “hem de ser curosos, perquè estem parlant del fet que la gent ha de tenir un mínim per poder subsistir en una situació d’extrema dificultat”, i demana que no es deixi ningú de banda. 

Al text, Salazar demana en primer lloc quantes persones assalariades s’han vist afectades pel retard en el pagament de la seva prestació del mes de gener, i, pel cas que el retard sigui imputable al Govern, si s’ha previst incrementar la prestació amb algun tipus d’interès de demora.  

En segon lloc, des del PS es vol saber quin sistema d’informació es preveu per a les persones assalariades quan des del Departament de Treball es rebutgen les sol·licituds de SCT o de RJL de les empreses per a les quals treballen, així com quants treballadors per compte  propi no han percebut el mes de gener d’enguany la prestació regulada en l’article 28 de la  llei 16/2020 en relació amb els que sí que la van percebre el mes de desembre del 2020 en  virtut de l’article 18 de la llei 5/2020.

Finalment, Salazar demana quin sistema d’informació ha  previst la CASS per tal d’informar els treballadors per compte propi de les conseqüències (tramitar una nova sol·licitud) del canvi de regulació (de la llei 5/2020 a la llei 16/2020) pel que fa a la prestació per a treballadors per compte propi.

TOTES LES NOTÍCIES