El PS demana informació sobre la seguretat als nous túnels

La consellera general socialdemòcrata Rosa Gili ha formulat dues preguntes al Govern en referència a les condicions de seguretat de la circulació de les mercaderies perilloses dins del Túnel dels Dos Valires i del Túnel de la Tàpia.

Gili motiva les seves preguntes en la declaració dels coordinador del Comitè de túnels del Govern que anunciava que el Túnel de la Tàpia estava obert a vehicles que transporten mercaderies perilloses.

Al respecte, la consellera general socialdemòcrata recorda la directiva del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea del 29 d’abril del 2004 que estableix una sèrie d’exigències de seguretat mínimes aplicables als túnels de la xarxa viària transeuropea.

Per això pregunta:

1- Quins són els dispositius i equipaments de seguretat dels quals disposa el Túnel de la Tàpia que l’habiliten per al pas de matèries perilloses?

2- Quins protocols de seguretat ha posat en pràctica Govern pel transport de mercaderies perilloses dins del Túnel dels Dos Valires i del Túnel de la Tàpia?

Ambdues preguntes hauran de ser respostes, per escrit, pel Govern,en el termini establert reglamentàriament, de trenta dies a partir de la seva publicació.

Text PS

TOTES LES NOTÍCIES