El PS demana informació sobre la contenció de la despesa pública

El conseller general David Rios del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha entrat a sindicatura una demanda d’informació segons el que disposa l’article 5 del Reglament del Consell General per sol·licitar a Govern una sèrie de dades necessàries per valorar l’impacte que tindrà el projecte de llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.

La memòria econòmica elaborada per Govern, que acompanya el projecte de llei, amb registre d’entrada al Consell General número 1331, és extremadament escueta i només presenta grans xifres globals de presumptes estalvis arran de l’aprovació de la llei. Vist que les dades presentades no permeten fer una anàlisi acurada de l’impacte de les mesures que proposa el projecte de llei, el GPS s’ha vist en la necessitat de sol·licitar a Govern la següent informació:

  • Desglossament dels impactes de l’aplicació dels articles 4, 5, 6 i 7 per a tots els cossos de l’Administració General i per cada una de les entitats parapúbliques o de dret públic, societats públiques o organismes autònoms.
  • Número de persones afectades per la reducció de les retribucions del primer tram (entre 3.000 i 4.500€ bruts), del segon tram (entre 4.500 i 6.000€ bruts) i del tercer tram (més de 6.000€ bruts) per a tots els cossos de l’Administració General o de cada una de les entitats parapúbliques o de dret públic, societats públiques o organismes autònoms.
  • Número de persones afectades per la suspensió d’un complement d’antiguitat o un trienni expectant per a tots els cossos de l’Administració General o de cada una de les entitats parapúbliques o de dret públic, societats públiques o organismes autònoms.
  • Número de persones afectades per l’aplicació de la jubilació forçosa per a cada cos de l’Administració General o de cada una de les entitats parapúbliques o de dret públic, societats públiques o organismes autònoms.

Aquest projecte de llei es va admetre a tràmit dimarts 10 de gener del 2012 amb la consideració de tramitació per la via d’urgència i amb el vot en contra del secretari de sindicatura del GPS, David Rios al considerar que tal com indica l’article 79 del reglament, la via d’urgència s’ha d’utilitzar únicament en casos excepcionals i que requereixin una intervenció immediata del Consell General. Cal tenir en compte que el cap de Govern havia anunciat aquestes mesures el 19 de setembre mentre que va entrar el projecte de llei al Consell General el 30 de desembre, 3 mesos i mig després. El GPS lamenta que ja comença a ser habitual que la urgència únicament es vulgui aplicar al Consell General mentre el Govern treballa a un ritme d’extrema tranquil·litat.

D’altra banda, la urgència en la tramitació no deu ser tant necessària ja que la majoria va determinar que el període de presentació d’esmenes es reduís a 14 dies (1 dia menys del que determina el reglament per la tramitació ordinària). Així doncs, el termini finalitzarà el 30 de gener del 2012.

David Rios també va fer constar durant la mateixa reunió de sindicatura que la documentació que acompanya al projecte de llei és clarament insuficient. Tot i així, la majoria va admetre la tramitació del text.

Com sigui que aquesta informació servirà per completar la memòria econòmica que actualment acompanya al projecte de llei, es demana a Govern que la documentació sol·licitada es lliuri amb temps suficient perquè el GPS la pugui tenir en consideració per elaborar possibles esmenes al text.

Text: PS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *