El PS demana informació sobre els assessors del Govern i el que costen

La consellera general socialdemòcrata Mariona González ha presentat una demanda d’informació sol·licitant la relació de totes les persones físiques o jurídiques que han prestat serveis d’assessorament o de relació especial a l’Administració General –que no hagin estat contractades mitjançant edicte– des del mes de juny del 2011 al mes de gener del 2012, ambdós inclosos.

La informació sol·licitada inclou l’especificació de la periodicitat, de l’import de la retribució, de la imputació pressupostària dels imports pagats. També es demana, si es dóna el cas, l’especificació dels avantatges en espècie de que hagin pogut gaudir. La informació que es demana ha d’incloure també l’especificació del servei, departament o autoritat al qual han estat o estan encara adscrits de forma habitual o al que s’ha imputat la despesa.

“La informació es demana després que s’hagi pogut constatar la proliferació de contractes de relació especial amb unes retribucions que estarien renyides amb la contenció pressupostària que es pregona dels del govern de DA”, afirma el PS en un comunicat.

El Grup parlamentari socialdemòcrata planteja aquesta demanda d’informació en uns termes idèntics a la que va presentar el 7 de maig del 2007 l’aleshores conseller general del Grup parlamentari socialdemòcrata Carles Blasi Vidal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.