El PS demana els organigrames de FEDA per conèixer els motius del “fort increment de càrrecs directius”

El  conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha fet arribar a Sindicatura una demanda d’informació mitjançant la qual vol tenir accés tan a l’organigrama actual de FEDA com al de l’empresa pública l’any 2010. L’objectiu de la petició és poder contrastar amb documentació fidedigna l’increment de càrrecs directius que ha patit la societat en els darrers exercicis, que s’haurien més que duplicat, segons les dades a les quals ha tingut accés la formació.

En l’escrit, tramitat aquest dimecres, el parlamentari sol·licita, en primer lloc, “l’organigrama complet actual de FEDA”. Aquesta informació, reclama López, ha de facilitar-se “amb la indicació expressa de les competències i funcions assignades a cada direcció, i tot el personal que en depèn, amb indicació de les persones que s’integren en cada un dels departaments o àrees i les funcions que realitzen”. A continuació, el conseller general del PS demana també que se li faciliti, “amb les mateixes especificacions” l’organigrama complet de la parapública l’any 2010.

López ha explicat que “volem poder comparar els organigrames de FEDA del 2010 i el 2016”, tot apuntant que “al nostre entendre, hi ha hagut un increment important en el nombre de direccions”. El parlamentari socialdemòcrata ha recordat que “habitualment tenia entre 4 o 5” i que, en canvi, “ara, per la informació que ens arriba, parlem d’una desena”. En cas de confirmar-se aquesta dada, el president del grup mixt no ha amagat que la consideraria exagerada. “FEDA és una empresa de mida mitjana, amb uns 90 empleats. D’entrada, ens sembla un volum important que més del 10% dels treballadors estiguin ocupant un càrrec directiu”, ha indicat.

El conseller general del PS troba necessari poder tenir la documentació sol·licitada per poder valorar si aquest augment de càrrecs directius és o no apropiat. “Analitzarem la informació que se’ns lliuri i les explicacions i podrem contrastar quin era l’equip directiu de FEDA abans de l’entrada del Govern de DA i el que existeix avui en dia”, ha conclòs.

Text: PS