El PS demana el detall de dades macroeconòmiques per a conèixer l’abast de la crisi

Pere López intervé al Consell General
Pere López intervé al Consell General. Foto: Consell General/Eduard Comellas

Per entendre bé quina és la magnitud de la crisi econòmica derivada de la pandèmia i poder dur a terme una bona tasca parlamentària, és imprescindible tenir accés al detall de les dades macroeconòmiques. Aquest és l’argument defensat pel president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, al tramitar una demanda d’informació reclamant diverses dades. López ha recordat que “l’única dada que s’ha fet pública” és la del PIB nacional.

“Ens cal saber quins són els detalls, sector per sector i activitat per activitat, de l’impacte de la crisi i en quina mesura provoca pèrdues al PIB. Per a nosaltres és essencial i entenem que seria molt important que Govern fes públiques aquestes xifres amb tots els detalls amb la informació metodològica que hi ha al darrere de les estimacions del PIB”, ha explicat López, que ha volgut deixar clar que “en cap cas hi ha voluntat de discrepar de les dades que el Govern ha fet públiques, però sí de conèixer exactament què és el que passa al nostre país ara, i quines són les previsions amb les quals treballa el Govern de cara al futur“.

Amb aquest objectiu, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha tramitat una demanda d’informació reclamant, en primer lloc, el document que reculli tota la informació relativa a la metodologia emprada per fer les estimacions del PIB d’Andorra i tots els càlculs detallats i desglossats (almenys per sectors i activitats) corresponents a l’estimació del PIB pels anys 2018, 2019 i 2020.

En segon lloc, López demana el detall de les variacions del PIB (almenys per sectors i activitats) entre els exercicis 2018 i 2019 i els exercicis 2019 i 2020, les taules input – output d’Andorra i els càlculs detallats de la massa salarial, el VAB (Valor Afegit Brut) i altres càlculs i paràmetres que es consideri escaient adjuntar per sectors i activitats.

Els socialdemòcrates també volen tenir accés a tota la informació relativa a la imputació als càlculs del PIB i del VAB d’impostos indirectes, subvencions i d’altres, així com a les previsions de variació del PIB pels anys 2021 i 2022 detallats i desglossats i els annexos i els càlculs (en format de full de càlcul) de tota la informació referida i/o necessària per als càlculs del PIB. Finalment, a la seva demanda d’informació, López sol·licita tota altra informació que es consideri que pugui ser d’interès amb relació als càlculs i estimacions del PIB.

TOTES LES NOTÍCIES