El PS demana com es resol l’entrada en vigor de la baixa de maternitat de les treballadores autònomes

El partit Socialdemòcrata ha reaccionat davant la controvèrsia que s’ha generat pel període de baixa de maternitat del que poden gaudir les persones que treballen per compte propi.

Al respecte han formulat una sèrie de preguntes al Govern, de les quals sol·liciten una resposta escrita per tal d’aclarir quin ha estat el tractament que s’ha donat a les baixes de maternitat, i sobretot, com s’ha gestionat la transitorietat de les situacions a cavall entre les dues formes (assalariades i treballadores per compte propi).

La consellera del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, explica el doble objectiu d’aquesta acció: “D’una banda, volem observar si el comportament administratiu ha estat el correcte en el sentit que no s’hi hagi produït cap mena de discriminació injustificada entre el col·lectiu de persones assalariades i el de persones treballadores per compte propi.” De l’altra, declara, “el que volem comprovar és que el procediment no hagi estat viciat d’error en cap de les seves fases”.

TOTES LES NOTÍCIES