El PS demana a Govern un increment del 2,5% dels salaris inferiors a 25.000€

Aquesta és una de les 9 esmenes al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat aquest matí en Roda de Premsa al Consell General. Des del GPS rebutgen les 3 excepcions que el Govern contempla per no respectar la congelació dels preus del lloguer.

En aquest sentit, el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha explicat que “sense índexs de preu de referència, establir diferencies entre uns habitatges i els altres pot semblar arbitrari”. López ha remarcat l’ambiguetat del text legal pel que fa a les obres de millora dins els habitatges: “cal recordar a aquests efectes que el propietari i la comunitat de propietaris tenen l’obligació de mantenir en normativa i en perfecte estat tots elements comuns (caldera, ascensor, teulada, etc.) i també l’interior del pis amb la cèdula d’habitabilitat en normativa sense poder repercutir-la en el lloguer per aquestes obres d’obligat acompliment legal. Aquesta disposició pot suposar en els termes actuals (sense ni tan sols una referència a un import mínim d’obres no obligatòries a realitzar) en una porta oberta per poder fer increments sense cap mena de control”. Des del GPS tampoc han compartit permetre l’aplicació d’IPC que havia estat congelat per llei anteriormen.

Pel que fa a la revaloració dels salaris més baixos, des del PS defensen que “ la pèrdua de poder adquisitiu no es pot recuperar augmentant els salaris més baixos en l’IPC, i més quan els preus de serveis bàsics com l’electricitat augmentaran un 1,8% per l’any 2020.” Per tant, demanen un diferencial entre l’increment salarial i l’IPC per recuperar part del poder adquisitiu perdut en els darrers anys. En aquest sentit, el Grup Parlamentar Socialdemòcrata proposa a Govern modificar la proposta de llei per tal que l’1 de gener del 2020, els empresaris estiguin obligats a incrementar, com a mínim, el salari dels treballadors que percebin un salari global brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior al salari mitjà anual (2.111,91) en un 2,5%.”

TOTES LES NOTÍCIES