EL PS demana a Govern els informes jurídics i tècnics relatius a l’emissora de Sud-Ràdio

Susanna Vela
Susanna Vela. Foto: Partit Socialdemòcrata

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha  tramitat aquest matí una pregunta escrita reclamant el conveni signat entre el Govern d’Andorra i la societat Bomosa per a la concessió del projecte de centre d’alt rendiment esportiu CRAMEA al Pic Blanc, a Encamp.

“Atès que l’associació Velles Cases té interès en plantejar que l’edifici de Sud-Ràdio pogués ser declarat bé d’interès cultural i que fos un bé protegit també per la UNESCO, i atesos els valors patrimonials i històrics que té aquest edifici situat al Pic Blanc i que ara serà transformat, atenent la concessió del Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d’Andorra (CRAMEA), estem interessats en conèixer el conveni signat entre el Govern d’Andorra i la societat BOMOSA” ha explicat la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela. Es vol conèixer exactament què és el que es pot fer, quins criteris s’han de tenir en compte i com es compatibilitza l’ús històric-cultural amb l’ús de centre d’alt rendiment esportiu.

En aquest sentit, Vela reclama els informes jurídics i tècnics relatius a l’emissora de Sud-Ràdio, als seus valors patrimonials i històrics, que justifiquen i garanteixen la compatibilitat del nou ús com a centre de rendiment esportiu amb el bé catalogat tal i com es recull a l’Edicte del 3-9-2008 pel qual es fa pública la inclusió a l’Inventari general del patrimoni cultural de l’emissora de Sud-Ràdio.

TOTES LES NOTÍCIES