El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei d’ocupació, que s’entrarà a tràmit parlamentari en les properes setmanes. El text, presentat pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, té com a objectiu seguir avançant en la modernització del sistema públic d’ocupació i de les seves estructures administratives.

Espot ha presentat el projecte de llei i ha indicat que en els darrers anys s’han fet molts avenços en matèria d’ocupació però que era una necessitat elaborar un text normatiu que donés empara legal a totes les iniciatives d’ocupació i que contribuís a construir un Servei d’Ocupació capdavanter en polítiques actives d’ocupació.

El text s’ha elaborat en un context en què la desocupació es troba amb unes xifres de persones en situació d’atur estructural, però Espot ha assenyalat que això no és incompatible amb la necessitat de seguir atorgant prioritat a les polítiques d’ocupació per aconseguir una major eficiència i eficàcia.

Així, el projecte de llei garanteix per primera vegada el dret subjectiu a l’ocupabilitat, i alhora preveu un sistema eficaç per fer front a les situacions de desocupació, donant rang legal a la prestació per desocupació involuntària. A més, s’incorpora al projecte de llei d’ocupació el foment de l’emprenedoria i l’autoocupació com a branca a desenvolupar.

Amb aquest text es crea per primera vegada la cartera de serveis d’ocupació, es defineixen les polítiques actives d’ocupació, el funcionament, estructura i objectius del Servei d’Ocupació, es dona rang legal a la prestació per desocupació involuntària i la modernitza, i es fixa el règim sancionador.

D’altra banda, en l’objecte de la llei s’inclouen les mesures necessàries per garantir el dret al treball i instaurar un sistema eficaç, preventiu i proactiu de protecció davant les situacions de desocupació. A més, s’estableixen els principis d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació, cohesió social, la gratuïtat i la universalitat, l’activació, l’adaptació i la personalització, la participació i la traçabilitat que han de regir les polítiques d’ocupació.

Pel que fa a la cartera de serveis, recull el conjunt de serveis previstos i regula els requisits de les persones beneficiàries, així com les condicions d’accés al Servei d’Ocupació. A més, permet que els usuaris del Servei d’Ocupació puguin accedir i participar gratuïtament a tots els serveis i programes que els corresponguin.

Quant a les polítiques actives d’ocupació, es reprenen les accions vigents i se n’introdueixen de noves. Així, es desenvolupen accions d’intermediació laboral, i com a novetat, es preveu que es pugui actuar en la recol·locació dels treballadors en processos de reestructuració empresarials. A més, s’obre la porta a que el Govern pugui encarregar a empreses externes aquests processos.

També s’estipulen accions d’orientació professional, i s’introdueix la possibilitat que els usuaris puguin fer experiències professionals d’una setmana, sense percebre prestació econòmica, per tal que empresa i treballador puguin posar a prova la relació laboral.

Entre les polítiques d’ocupació també s’inclou la capacitació laboral i el suport a la igualtat d’oportunitats en l’ocupació. També es regula el foment de l’ocupació amb les diferents modalitats d’intervenció, i s’incorpora per primera vegada la promoció i el suport a l’emprenedoria i l’autoocupació i la promoció del desenvolupament parroquial i de les zones allunyades, així com l’assessorament a les empreses en les contractacions, com a mesura per afavorir el teixit empresarial.

El projecte de llei també defineix la missió i funcions del Servei d’Ocupació, i el dota d’una estructura adequada per donar un servei eficient i eficaç. Entre d’altres, preveu una secció sobre ocupació de l’Observatori de les polítiques socials que permetrà comptar amb dades rellevants d’aquest sector que serviran per desenvolupar l’estratègia d’ocupació.

La missió del Servei d’Ocupació inclou la planificació i gestió de les actuacions per fomentar l’ocupació estable i de qualitat i l’autoocupació; la prevenció de la desocupació i el suport a les persones desocupades; l’orientació professional i la readaptació professional permanent i la formació ocupacional i contínua i la intermediació. També determina que ha d’assessorar les empreses en relació amb la situació del mercat laboral, les possibilitats de contractació i les polítiques de gestió de recursos humans.

Igualment, quant al Servei d’Ocupació, es preveu un procediment d’avaluació, que en coherència amb la voluntat del Govern de garantir el bon funcionament dels seus serveis, preveu una avaluació externa que haurà de ser publica.

Finalment, el projecte de llei dona per primera vegada rang legal a la prestació per desocupació involuntària, que actualment està regulada per via reglamentaria, i la converteix en una prestació garantida. Aquesta es manté com una prestació no contributiva i té l’objectiu de donar protecció a les persones en situació de desocupació.

A més, amb la voluntat d’impulsar la reinserció laboral, per sol·licitar la prestació caldrà subscriure l’acord d’activació amb el Servei d’Ocupació, que és el compromís de l’usuari de participar en accions de formació i acceptar ofertes de treball adequades. Aquest estarà centrat en un itinerari personal d’ocupació elaborat pel Servei d’Ocupació que tindrà en compte el perfil de la persona i la situació del mercat i que facilitarà un orientador de referència, mesures a implementar i un calendari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada