El programa Renova rep un 17% més de sol·licituds durant el 2016

La  ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha informat al Consell de Ministres sobre les millores introduïdes en el marc normatiu del programa Renova en la convocatòria pel 2016, que s’han traduït en un total de 230 sol·licituds rebudes al llarg de la convocatòria del present any, registrant-se un augment d’un 17% de sol·licituds en relació al 2015. La ministra ha apuntat que en els dos darrers dies de convocatòria s’han rebut 37 sol·licituds (16%). Una tercera part dels sol·licitants (el 33%) han formalitzat les seves demandes durant el darrer mes de convocatòria.

L’import sol·licitat aquest 2016 supera, per primera vegada el milió d’euros disponible per a subvencions directes de la convocatòria del programa RENOVA. Així, l’import sol·licitat en concepte de subvencions ascendeix a 1.350.000 euros aproximadament, el que suposa un increment de prop del 50% respecte al 2015. Pel que fa els avals per a préstecs preferents, la demanda ha estat d’un total de 1.060.000 euros, un augment de més del 92% respecte el 2015.

El Govern ha acordat que les sol·licituds rebudes que no han pogut ser resoltes el 2016 podran ser reconduïdes a la propera convocatòria sempre i quan s’ajustin els requisits necessaris.

El programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables s’ha convertit en el principal instrument per al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i per a la implantació d’energies renovables en l’edificació. Les subvencions es destinen a millores en accessibilitat, millores de la seguretat industrial en les instal·lacions, millores de la sostenibilitat i en l’eficiència energètica en edificis. Els ajuts també van destinats a la implantació d’energies renovables als edificis existents i als de nova construcció així com a l’embelliment de façanes, patis i cobertes.

El Govern va acordar el passat mes d’abril obrir la convocatòria per atorgar els ajuts per a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables per a l’exercici 2016. Per aquesta convocatòria s’han volgut incorporar nous supòsits, com els ajuts a la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, la retirada o gestió d’elements d’amiant que es detectin en edificis i les instal·lacions d’aprofitament d’energia solar i de l’energia continguda a l’aire. A més, es preveuen ajuts de fins al 30% per a actuacions que suposin l’obtenció de certificacions energètiques A o B, per promoure projectes globals de millora de l’eficiència energètica, i també per als honoraris dels tècnics que treballin en aquests projectes.

Foto: SFG