El programa Renova es consolida com a eina pel foment de l’eficiència energètica

Plaques solars
Plaques solars (Arxiu)

La convocatòria per a l’any 2020 del programa d’ajuts per a la rehabilitació del parc immobiliari i la implantació de les energies renovables ha consolidat, un any més, el programa Renova en un context marcat per la situació d’emergència causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

La convocatòria d’enguany, oberta des del 27 de febrer, ha rebut fins a dia d’avui 129 sol·licituds; fet que representa un increment del 15% respecte el mateix període de l’any anterior. Aquestes xifres esgoten el 60% de pressupost disponible per a ajuts directes i representen prop de 1,9 milions d’euros sol·licituds d’avals per a préstecs preferents. En conjunt, els resultats demostren una molt bona acollida de la convocatòria, tot i la situació d’excepcionalitat viscuda des del mes de març.

Fins a data d’avui, la convocatòria ha rebut 11 sol·licituds d’ajut per a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques. Igualment ha permès posar en funcionament 4 noves instal·lacions durant el 2020 per una potència total de prop de 175kW. En conjunt, Andorra compta amb 59 instal·lacions que sumen una potència total del 1,7GW i que al llarg del 2019 van generar l’electricitat equivalent al consum elèctric de 430 llars. En relació a la implantació de les energies renovables, les xifres del programa Renova posicionen aquest pla com un instrument de referència per a la producció de calor i d’electricitat d’origen renovable.

Seguint la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i del seu desplegament reglamentari, el programa centra bona part dels recursos en la promoció de les actuacions en eficiència energètica que persegueixen la millora de la qualificació energètica dels edificis, amb ajuts directes de fins al 40% del cost dels treballs. Els més de 700 registres presentats en el marc del Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica reforcen la necessitat de rehabilitar del parc immobiliari, en tant que més d’un 85% dels edificis d’Andorra tenen unes necessitats energètiques notablement superiors a les previsions del nou estàndard energètic.

D’altra banda, i en el marc de la recent Llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, el programa Renova incorpora la bonificació de fins a 10 punts percentuals addicionals als ajuts directes per a aquelles actuacions que es destinin a habitatges que integrin de nou el mercat de lloguer. Actualment són 7 les sol·licituds que s’han beneficiat d’aquest concepte.

Així doncs, el programa Renova s’emmarca en el Pla d’acció anunciat pel Govern (Horitzó 2020-2023) per mitjà de dues de les accions que preveu la iniciativa relativa a la Lluita contra el canvi climàtic i reducció de la dependència energètica, d’acord a les accions centrades en avançar en la transició energètica incrementant la producció domèstica d’energia així com incentivar la inversió privada en habitatges per millorar l’eficiència energètica dels edificis.

Si abans no s’esgota la disponibilitat pressupostària, la convocatòria per aquest any 2020 seguirà oberta fins el proper 20 de novembre.

TOTES LES NOTÍCIES