El Producte Interior Brut del 2015 augmenta quatre dècimes

El Producte Interior Brut nominal (PIB) de l’any 2015 s’ha situat en 2.535,1 milions d’euros, el que suposa un increment del 0,4% respecte de l’any 2014, amb un creixement generalitzat de quasi tots els sectors productius que compensa el retrocés en el sector financer. De fet, els sectors no financers més importants com hoteleria i restauració, immobiliari, comerç, les activitats professionals, científiques i tècniques; la informació i comunicacions; i els serveis personals mostren creixements destacables, mentre que altres sectors abandonen les tendències negatives a partir del 2015.

Tant la recuperació turística com l’impacte de la inversió estrangera i la nova reglamentació de les residències passives iniciada l’any 2012 han estat factors decisius per al creixement del PIB del 2015 en quatre dècimes, juntament amb l’estabilització de la construcció per primera vegada des de la seva caiguda continuada des de l’any 2006. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 1.901,4 milions d’euros, amb un augment del 0,8% atès que la deflactació del valor nominal comporta un creixement més gran per la disminució del nivell de preus. Pel que fa el PIB nominal per càpita (d’acord amb les xifres de població estimada), suposa 35.341,5 euros, és a dir, una davallada de l’1,2%. Aquesta variació interanual negativa es degut a un increment de l’1,6% anual de la població estimada, força superior a l’augment enregistrat pel PIB.

A partir del valor del PIB, ja es pot avaluar la pressió fiscal a Andorra per a l’any 2015, la qual s’ha situat en el 23,4%, incrementant el seu valor en dues dècimes respecte l’any 2014. Tenint en compte la introducció de la nova figura impositiva de l’IRPF i l’augment del volum de les cotitzacions socials i atès que la imposició indirecta només ha disminuït molt lleugerament, el feble increment del PIB no compensa el moderat augment dels impostos com per reduir la pressió fiscal. L’aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua essent a càrrec principalment de la imposició indirecta (47,2% del total), seguit de les cotitzacions socials (35,3%) i la imposició directa (17,5%), la qual ha anat guanyant pes els darrers anys amb la introducció de figures impositives que ha culminat l’any 2015 amb la incorporació de l’IRPF.

Text i foto: ANA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.