El Principat tenia una capacitat de finançament de 395,52 milions d’euros l’any 2021

El Principat és exportador de serveis (1.351,31 milions d’euros) i importador de béns (-1.122,05 milions d’euros)
El Principat és exportador de serveis (1.351,31 milions d’euros) i importador de béns (-1.122,05 milions d’euros)

La balança de pagaments d’Andorra indica que el Principat tenia una capacitat de finançament de 395,52 milions d’euros l’any 2021. Si es detalla aquest resultat, es pot observar que el compte corrent de la balança de pagaments representa 395,21 milions d’euros. Del total del compte corrent, la partida de “Béns i Serveis” representa el 58%, amb un saldo de 229,26 milions d’euros, mentre que la “Renda primària” i la “Renda secundària” representen el 54% i el -11,9% respectivament, amb uns saldos de 213,02 milions d’euros i de -47,07 milions d’euros.

Degut a la significació del compte de béns i serveis s’identifica clarament que el Principat és exportador de serveis (1.351,31 milions d’euros) i importador de béns (-1.122,05 milions d’euros).

Per a poder arribar a la xifra de la capacitat de finançament, de 395,52 milions d’euros, s’ha de sumar el compte corrent (395,21 milions d’euros) i el compte de capital, amb una xifra de 0,31 milions d’euros. Pel que fa al compte financer, aquest equival a 385,34 milions d’euros per a l’any 2021. La inversió directa té un saldo de -291,92 milions d’euros, el que significa que el país té contrets uns passius envers a la resta del món ja que actualment Andorra és un país captador d’inversió estrangera. El saldo de les inversions en cartera és de 515,30 milions d’euros i el saldo de les altres inversions s’eleva fins a 79,95 milions d’euros.

En referència al pes de la Balança de pagaments sobre el PIB, aquest equival al 14,1% per l’any 2021.

TOTES LES NOTÍCIES