El preu dels carburants augmenta al voltant d’un 30% respecte el desembre del 2020

Subministrament de carburant
Subministrament de carburant. Foto: Arxiu

Durant el mes de desembre del 2021, s’ha produït una reducció generalitzada dels preus dels carburants respecte al mes anterior. El preu del ‘Gasoil de calefacció’ es redueix un -1,0%, el del ‘Gasoil de locomoció’ i el ‘Gasoil de locomoció millorat’ han disminuït un -2,0% i un -1,8% respectivament, i la ‘Gasolina sense plom de 95 octans’ i la ‘Gasolina sense plom de 98 octans’, ambdues un -1,7%. Tal com publica aquest dijous el departament d’Estadística, si es compara amb el mes de desembre del 2020, s’ha produït un augment general dels preus dels carburants: el del ‘Gasoil de locomoció’ un +31,4%, el del ‘Gasoil de locomoció millorat’ un +30,4%, el de la ‘Gasolina sense plom de 95 octans’ un +29,3% i el de la ‘Gasolina sense plom de 98 octans’ un +27,6%. El preu del ‘Gasoil de calefacció’ ha augmentat en un +40,6%.

Pel que fa a la comparació dels preus mitjans del 2021 amb els del 2020, es constata un augment general dels preus. El del ‘Gasoil de locomoció’ i el del ‘Gasoil de locomoció millorat’ han augmentat un +14,8% i un +14,4%, respectivament. El de la ‘Gasolina sense plom de 95 octans’ i el de la ‘Gasolina sense plom de 98 octans’ augmenten un +14,7% i un +13,9%, respectivament. Finalment, el del ‘Gasoil de calefacció’ ha augmentat un 15,5%.

Pels preus dels carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en el ‘Gasoil de calefacció’ una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers tres mesos, situant-se en un +0,1%. En el ‘Gasoil de locomoció’, s’aprecia una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers tres mesos, i se situa en un 0%. La mateixa situació es presenta amb el ‘Gasoil de locomoció millorat’. Pel que fa a la ‘Gasolina sense plom de 95 octans’, mostra una tendència a la baixa en els darrers tres mesos, situant-se en un +0,3% i la ‘Gasolina sense plom de 98 octans’ mostra una tendència a la baixa en els darrers tres mesos situant-se en un +0,3%.

D’altra banda, la importació de carburants durant el mes de desembre ha estat de 19,38 milions de litres, fet que suposa una variació percentual positiva del +26,1% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Al llarg de l’any 2021, la importació de carburants ha estat de 154,00 milions de litres, el que suposa una variació positiva del +9,6% respecte als 140,56 milions de litres importats durant l’any 2020.

TOTES LES NOTÍCIES