El preu de tots els carburants ha disminuït al febrer

uns sortidors de carburant

Durant el mes de febrer del 2020 ha disminuït el preu (sempre expressats en euros per litre) de tots els carburants respecte al mes anterior. El “Gasoil de locomoció” i el “Gasoil de locomoció millorat” s’han pagat a 1,016 euros i 1,047 euros de mitjana, el que equival a una variació de -3,9% i -3,8% respectivament. La “Gasolina sense plom de 95 octans” i la “Gasolina sense plom de 98 octans”, s’han pagat a 1,135 euros i 1,194 euros de mitjana, el que equival a una variació del -2,7% i -2,6%, respectivament. El “Gasoil de calefacció” s’ha pagat a 0,768 euros de mitjana, un -3,7%.

Si es compara amb el mes de febrer del 2019, ha augmentat: el de la “Gasolina sense plom de 95 octans” un +5,1%, el de la “Gasolina sense plom de 98 octans” un +4,7%. El preu del “Gasoil de locomoció” i el del “Gasoil de locomoció millorat” s’han mantingut i el preu del “Gasoil de calefacció” ha disminuït un -2,2%.

Pel que fa a les dades dels darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període de anterior, el “Gasoil de calefacció” s’ha pagat, de mitjana, a 0,797 euros, el que significa un augment del +0,2%. La “Gasolina sense plom de 95 octans” s’ha pagat, de mitjana, a 1,154 euros, un +0,1%. El “Gasoil de locomoció” s’ha pagat, de mitjana a 1,037 euros, sense variació en el preu. El “Gasoil de locomoció millorat” i la “Gasolina sense plom de 98 octans” han tingut un preu mitjà de 1,067 euros i 1,214 euros, respectivament, el que equival a una variació percentual del -0,1% en ambdós casos.

Pels preus dels carburants amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata en el “Gasoil de calefacció” una tendència a la baixa, en els darrers quatre mesos i se situa en un -1,4%. Així mateix, el “Gasoil de locomoció” reflecteix en els darrers tres mesos una tendència a la baixa, i se situa en un -1,3%. El “Gasoil de locomoció millorat” presenta, en els darrers tres mesos, una tendència a la baixa i se situa en un -1,3%. Pel que fa a la “Gasolina sense plom de 95 octans”, la tendència és a la baixa durant el darrer mes i se situa en un -0,9%. La “Gasolina sense plom de 98 octans”, mostra una tendència també a la baixa, durant els darrers dos mesos, i se situa en un -1,1%.

TOTES LES NOTÍCIES