El pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Urgell posa la mirada en els programes europeus

El plenari del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat aquest migdia el pressupost per a l’any 2016, que ascendeix a 8.569.807,64 euros, xifra que representa un augment del 67,86% respecte a l’exercici anterior. El fort increment s’explica per la inclusió en els comptes de dos projectes emparats en programes europeus, cadascun dels quals es preveu que portarà associada una inversió a l’entorn d’un milió i mig d’euros.

Tots dos projectes tenen un marcat accent municipal, ja que s’estan treballant en coordinació i amb la participació activa dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) de la comarca. Es tracta, d’una banda, de la creació i la promoció d’una xarxa de senderisme i, de l’altra, de la revalorització de la biomassa i l’eficiència energètica. Aquests projectes optaran als eixos 6 i 4, respectivament, dels fons FEDER.

També pel que fa a inversions, es preveu una partida per al manteniment i la millora de la xarxa viària de camins d’accés a nuclis de població, el qual té assignats 870.992 €, un 10,16% del pressupost. D’altra banda, el programa vinculat a transport i menjador escolar disposarà d’1.250.497 €, un 14.59% del total. Quant a serveis socials i serveis especialitzats, es destinarà una partida de 708.179 €, que s’executarà conjuntament amb el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) mitjançant la signatura d’un nou contracte programa per als propers quatre anys.

En el nou pressupost s’intensifica la priorització de les accions destinades a la reactivació econòmica i la generació d’ocupació, amb tot un seguit de programes i actuacions adreçades als diversos segments de la població i col·lectius socials, de manera especial als joves i als aturats de llarga durada.

Paral·lelament, el pressupost aprovat avui recull els fruits de l’esforç del Consell Comarcal per disminuir la despesa financera i, alhora, es fa palès el control extrem de la despesa de funcionament i l’esforç de tot el personal per seguir mantenint la prestació de serveis i activitats amb limitats recursos econòmics. En aquest sentit, cal afegir que, després d’haver estat congelats els últims cinc anys, els sous del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal experimentaran un augment de l’1%. També s’acabarà d’abonar la paga extra de l’any 2012.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Ricard Pérez,  ha volgut destacar que “Després d’anys de veure’ns obligats a fer uns pressupostos restrictius, creiem que el context actual, amb la nova convocatòria d’ajuts europeus, ens permet començar a remuntar, i per això ens estem dotant de les eines necessàries, principalment econòmiques, per revertir la situació i empènyer novament la comarca cap a les cotes de progrés i benestar que es mereix i que tots desitgem”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.