El Pla de millora del sistema educatiu andorrà es començarà a implantar el curs 2024-2025

Josep Anton Bardina, Ladislau Baró, Susanna Vela i Marc Magallon (SFGA)
Josep Anton Bardina, Ladislau Baró, Susanna Vela i Marc Magallon (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han presentat aquest dilluns a la Comissió legislativa d’educació del Consell General la implantació aquest curs vinent 2024-2025 del Pla de millora del sistema educatiu andorrà per a reforçar les competències en llengua, comprensió lectora i matemàtiques. Les accions inicials previstes en aquest Pla de millora s’han anunciat durant la presentació dels resultats agregats dels informes PISA for schools i de les avaluacions del rendiment dels alumnes fetes pel Ministeri, amb resultats similars als països de l’OCDE pel que fa als coneixements de l’alumnat en àrees com la lectura, l’expressió escrita i la resolució de problemes.

Entrant al detall del pla, es revisarà la planificació pedagògica de l’Escola Andorrana per a assegurar una hora setmanal al desenvolupament de la comprensió lectora i una altra hora setmanal per a la producció escrita en primera i segona ensenyança. Així mateix, també es prioritzarà el temps lectiu dedicat a la resolució de problemes (una hora a primera ensenyança i dues a segona ensenyança), i es dedicarà més temps a la teorització matemàtica dins de l’aula.

D’altra banda, pel que fa al material que es farà servir a les aules, els responsables d’educació han anunciat que es replantejarà l’ús de les noves tecnologies, racionalitzant l’ús de les tauletes a les aules. Aquest replantejament considerarà l’ús d’altres suports electrònics, com l’ordinador, o de material físic o en paper, com els llibres de lectura o llibres de suport, per tal millorar les habilitats de l’alumnat pel que fa al desenvolupament de diferents àmbits competencials i per a preparar-los per a les necessitats futures.

A més, el Pla també inclou més formació específica i obligatòria per al personal docent en didàctica de les matemàtiques, de les llengües, i de les ciències físiques i de la natura. Així mateix, en el cas dels equips directius, rebran formacions complementàries en matèria d’avaluació interna. També es revisaran els perfils professionals del cos educatiu. Les pròximes setmanes el personal del ministeri traslladarà a les direccions dels centres educatius i al professorat el detall d’aquest Pla, perquè pugui començar a l’inici del curs vinent. De fet, alguns processos de formació del personal docent ja s’han engegat aquest curs i es preveu allargar-los durant el cursos vinents.Resultats de PISA for schools i de les avaluacions del rendiment de l’alumnat de l’Escola Andorrana

Les accions presentades al Pla de millora tenen en consideració les dades relatives al rendiment dels alumnes que s’extreuen dels resultats de PISA for schools (organització que depèn de l’OCDE) i de l’avaluació del rendiment dels alumnes de l’Escola Andorrana (elaborada pel Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats). Aquestes avaluacions tenen com a finalitat establir accions de gestió de la qualitat del sistema educatiu per a garantir la millora del desenvolupament competencial de l’alumnat.

D’una banda, PISA for schools, que és un procés d’avaluació individual de cada centre educatiu, avalua les competències en lectura, matemàtiques i ciències i les contextualitza amb el context socioeconòmic i cultural de l’alumnat del centre avaluat. Fins ara s’han dut a terme dues avaluacions, una el 2018 (coneguda com a avaluació inicial o de control) i una altra el 2022. S’han presentat els resultats de forma agregada, assenyalant els intervals en els quals se situen els centres avaluats. D’aquesta manera, es pretén obtenir una visió global del rendiment del sistema educatiu i poder comparar els resultats a escala internacional.

Dels resultats s’observa que els centres de l’Escola Andorrana de segona ensenyança se situen en un interval de resultats entre 431 i 504 en lectura, amb una mitjana de 467 (la mitjana de l’OCDE és de 476), un interval de resultats en matemàtiques entre 417 i 474, amb una mitjana de 450 (la mitjana de l’OCDE és de 472) i un interval de resultats en ciències entre 426 i 490, amb una mitjana de 459 (la mitjana de l’OCDE és de 484). Els resultats dels centres educatius de segona ensenyança del sistema andorrà s’assimilen a l’evolució de les puntuacions mitjanes de les avaluacions Pisa de l’OCDE i als resultats dels altres centres de la Unió Europea.

D’altra banda, les proves d’avaluació del rendiment de l’alumnat de l’Escola Andorrana mesuren el desenvolupament de les competències dels programes de català, francès i matemàtiques dels alumnes de l’últim curs de primera ensenyança i del darrer curs de segona ensenyança de forma bianual. Dels resultats obtinguts a la prova del curs 2022-2023 s’observa que, pel que fa a llengua catalana, l’alumnat de primera ensenyança finalitza l’etapa educativa amb una mitjana d’un 6,79 en comprensió escrita (7,43 el curs 2020-21) i d’un 5,57 en expressió escrita (5,53 el 2020-2021); mentre que l’alumnat de segona ensenyança obté un 7,15 de mitjana en comprensió escrita (8,16 el 2020-2021), i un 5,35 en expressió escrita (5,09 el 2020-2021).

Pel que fa a llengua francesa, l’alumnat de primera ensenyança finalitza l’etapa educativa amb una mitjana d’un 7,17 en comprensió escrita (7,37 el curs 2020-21) i d’un 5,30 en expressió escrita (6,09 el 2020-2021); mentre que l’alumnat de segona ensenyança obté un 6,49 de mitjana en comprensió escrita (6,87 el 2020-2021), i un 4,09 en expressió escrita (5,04 el 2020-2021).

I, finalment, pel que fa a matemàtiques, l’alumnat de primera ensenyança finalitza l’etapa educativa amb una mitjana d’un 7,31 (6,93 el curs 2020-21) i l’alumnat de segona ensenyança obté un 4,88 de mitjana (5,19 el 2020-2021). Aquests resultats també s’assimilen a les puntuacions de les mitjanes obtingudes per l’alumnat a les proves realitzades pels sistemes educatius dels països veïns, segons han indicat els responsables d’Educació durant la compareixença.Registre d’estudiants universitaris d’Andorra

Els titulars d’educació també han anunciat la creació d’un registre d’estudiants universitaris d’Andorra. L’objectiu d’aquesta base de dades és múltiple: obtenir informació sobre el rendiment acadèmic universitari per a mesurar la preparació prèvia als estudis universitaris (durant el batxillerat); promoure accions per a la millora de l’ocupabilitat dels estudiants (lluitar contra la fuga de talents); i obtenir informació de valor sobre les preferències dels estudiants per a activar polítiques sobre els estudis universitaris, incloent-hi l’orientació prèvia, noves ofertes formatives, etc.

[do_widget id=category-posts-pro-64]