El pla de caça de l’isard al vedat d’Enclar finalitza amb la captura de 17 exemplars

El Departament de Patrimoni Natural i el Cos de Banders han informat que durant el mesos d’octubre, novembre i desembre de 2012, s’ha dut a terme el pla de caça de l’isard al vedat de caça d’Enclar.

Després d’efectuar els recomptes pertinents al vedat, es van atorgar per sorteig davant notari 21 captures de les quals 20 selectives i un trofeu (exemplar que per les seves característiques assoleix la millor puntuació). Del total de captures adjudicades, es van abatre 17 isards amb la supervisió dels responsables del Cos de Banders, que indiquen quines son les peces a abatre, havent acomplert el pla de caça en un 81%.

D’altra banda, al moment de les captures, el Cos de Banders va efectuar la corresponent fitxa de control morfobiomètric de cadascuna de les peces, al mateix temps que va recollir les melses que posteriorment seran analitzades.

El Cos de Banders ha volgut agrair la bona col·laboració i disponibilitat dels caçadors adjudicataris.

TOTES LES NOTÍCIES