El PIB cauria un 14,8% aquest any en el cas que hi hagués una nova onada de Covid-19

Panoràmica d'Escaldes i Andorra la Vella
Panoràmica d’Escaldes i Andorra la Vella (Foto ANA Economia)

La macroeconomia és l’estudi de l’economia d’una regió o d’un país tenint en compte diversos factors com el PIB, el nombre de persones assalariades o les importacions i exportacions. Quan es fa la previsió macroeconòmica d’una zona en concret, també es tenen en compte esdeveniments que puguin afectar l’evolució de l’activitat comercial i financera, com per exemple, un rebrot de Covid-19. Doncs bé, això és el que ha publicat aquest dilluns el departament d’Estadística, que en el pitjor escenari, si es produís un rebrot, es preveu una caiguda del 14,8% del Producte Interior Brut (PIB) per a aquest any. En el cas que la situació es mantingui normalitzada fins a finals del 2020, la disminució del PIB quedaria en un 11,1%, un càlcul que s’aproxima al manifestat anteriorment pel mateix Govern.

Degut a la situació actual d’incertesa a causa de la crisis de la Covid-19, Estadística admet que no es disposa de la visibilitat necessària per poder fer previsions més enllà de l’any 2021. Per al pròxim any la pitjor previsió deixaria el creixement del PIB en un 4,9% i del 7,7% si es mantingués una millora en la situació del país.

La previsions macroeconòmiques per a Andorra depenen de diversos factors incerts, entre ells, la durada de la pandèmia i dels bloquejos internacionals de mobilitat; el distanciament social voluntari, que afectarà el consum; la capacitat dels treballadors per aconseguir feina, possiblement en diferents sectors, i que pot dificultar la recuperació de l’activitat un cop s’esvaeixi l’emergència sanitària a nivel global; l’impacte dels canvis per reforçar la seguretat en el lloc de treball, com ara els torns esglaonats, la millora de la higiene i la neteja, que poden comportar costos addicionals.

 

Altres factors a tenir en compte
La visió global de com evolucionarà l’economia andorrana també depèn de les previsions que es fan sobre el Valor Afegit Brut (VAB) i la inflació mesurada amb l’Índex de Preus de Consum (IPC) com les principals variables del comportament econòmic, a més de la massa salarial, el nombre d’assalariats i el comerç internacional de béns (importacions i exportacions). En relació amb això, Estadística calcula que hi haurà una caiguda de la massa salarial de l’11,4 i d’un 3,9 en el número d’assalariats per al 2020, i una recuperació del 7,7 i del 0,4 respectivament en el cas de l’any vinent.

El comerç internacional de bens s’identifica com un dels components fonamentals de l’estimació del PIB. En aquest cas s’estaria parlant d’un descens de les importacions aquest any del 10.2% en l’escenari més greu i del 8,8% en una situación millor. Si es mira les exportacions, les xifres són més elevades i es parla d’una caiguda del 37% i del 35,9% en el pitjor i millor dels casos respectivament. De cara al 2021, els números passen a ser positius i en tots els casos es produeix una estabilització de la situació.

TOTES LES NOTÍCIES