La tendència d’acceleració del PIB indica que se situarà en un 3,1% el 2023

Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el PIB de cara al 2023 s’accelerarà en un 3,1%. Aquests pronòstics es calculen d’acord amb l’evolució del tipus euríbor del Banc Central Europeu, l’evolució del Producte Interior Brut (PIB) de la zona euro i l’evolució del preu del petroli.

Juntament amb el pronòstic sobre el PIB, i en aquest cas en referència a les variables macroeconòmiques, s’hi afegeixen previsions sobre el valor afegit brut, la massa salarial, el nombre d’assalariats i el comerç internacional de béns en la mesura que constitueixen variables clau en l’estimació del PIB pel costat de les rendes i la demanda. Pel que fa al valor nominal del PIB aquest 2019, les xifres el situen en un 3,2%, mentre que el valor real se situa en un 2,4%. Segons els pronòstics, de cara al 2023, se situarien en un 3,1% i 1,6% respectivament.

Respecte al valor afegit brut, en termes nominals, el 2019 se situa en un 3,3%, mentre que el real és d’un 2,4%. En aquest sentit, pel 2020, les xifres passarien a ser d’un 3,4% i un 2,1% respectivament, fins a arribar al 2023, en el que estaríem parlant d’un 3,1% i un 1,6%.

La massa salarial passa a ser d’un 3,8% i el nombre d’assalariats un 2,8% el 2019. Tots dos termes passarien a experimentar una davallada de cara al 2023 que les situarien en un 3,3% i un 1,4% respectivament. Pel que fa a les exportacions i les importacions, les primeres patiran fortes caigudes de cara al 2023, passant d’un 3,4% a un 1,1%. Les importacions, en canvi, augmentaran fins a l’1,2%, tenint en compte que el 2019 les situa en un 0,9%.