El perill d’allaus, en nivell 4 per sobre de 2.300 metres

L’àrea d’Energia, Seguretat Industrial i Transports del ministeri d’Economia i Territori ha informat de l’estimació del grau de perill d’allaus per aquest dimecres 30 de gener. El grau de perill d’allaus se situa en nivell 4 (fort) per sobre de 2.300 metres.

▪ Conseqüències fora pista / allaus naturals / allaus accidentals:
–    Condicions desfavorables per a l’esquí fora pista, l’esquí de muntanya i l’excursionisme.
–    Es poden produir nombroses allaus naturals en totes les exposicions, però sobretot per sobre dels 2.300 m.
–    Es poden produir allaus accidentals en nombroses pendents a causa de febles sobrecàrregues (pas d’un esquiador, per exemple) sobretot per sobre dels 2.300 m.

▪ Estabilitat del mantell nival:
–    Per sobre dels 2.300 m, la neu ha estat freda i lleugera i no ha sofert humidificació notable. Les caigudes recents de neu han estat fortament ventades i han format nombroses acumulacions  importants. Aquestes acumulacions es revelen inestables fins i tot per sobrecàrregues febles.
–    Per sota dels 2.300 m, a favor d’una radiació nocturna, el mantell nival sofrirà un bon regel.  Després, en funció de les temperatures esperades marcadament suaus, a partir del migdia i durant les hores més càlides, s’esperen desencadenaments espontanis i trencament de cornises, de talla mitjana però també algunes purgues d’amplada grossa en relació a les quantitats mobilitzables.

TOTES LES NOTÍCIES