El país podria tenir 95.379 persones residents l’any 2035

L'avinguda Meritxell plena de gent
Una imatge de l’avinguda Meritxell. Foto: ANA Economia

La població del Principat d’Andorra passarà dels 81.836 residents estimats a 1 de gener de 2023 a un ventall que oscil·larà entre els 89.775 (escenari baix) i els 99.022 (escenari alt) l’1 de gener del 2035. L’escenari central marca una població resident de 95.379 habitants el 2035.

Les principals conclusions extretes de l’estudi de projeccions de població d’Andorra per al període 2023-2035 són les següents:

– D’acord amb la hipòtesi de mortalitat, durant el període 2023-2035, l’esperança de vida experimentarà un augment d’1,9 i 1,3 anys en homes i dones, respectivament.

– D’acord amb la hipòtesi de fecunditat (escenari central), el nombre mitjà de fills per dona passarà del 0,954 l’any 2022 a l’1,15 el 2035.

– D’acord amb la hipòtesi de migracions (escenari central), el nombre d’immigrants a Andorra passarà de 4.270 persones el 2022 a 3.000 persones el 2035.

La població passarà dels 81.836 residents estimats a 1 de gener de 2023 a un ventall que oscil·larà entre els 89.775 (escenari baix) i els 99.022 (escenari alt) l’1 de gener del 2035. L’escenari central marca una població resident de 95.379 habitants el 2035.

– La variació de la població menor de 15 anys oscil·larà entre un -13,9% (escenari baix) i un +12,9% (escenari alt).

La població de 15 a 64 anys creixerà un 12,5% a l’escenari alt, un 8,9% a l’escenari central i només un 2,6% a l’escenari baix.

La població major de 65 anys és la que experimentarà un creixement més important, ja que el nombre dels seus efectius augmentarà entre els 7.820 i els 8.437 individus en els tres escenaris.

TOTES LES NOTÍCIES