El nou Servei d’Atenció Domiciliària vol millorar l’autonomia de les persones

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, ha explicat que el Pla d’Implantació del nou Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) neix amb l’objectiu de mantenir i potenciar al màxim l’autonomia de l’individu, donar suport quotidià i millorar la qualitat de vida dels usuaris del servei i les seves famílies, així com ampliar la cobertura en funció de cada cas. El Pla, aprovat pel Govern, es va presentar fa dues setmanes als cònsols i als consellers de l’àmbit social dels comuns, i la setmana passada als treballadors dels diferents serveis d’atenció domiciliària, i als representants de les entitats de la gent gran i les persones amb discapacitat.

El ministre ha detallat que actualment la població potencialment beneficiària del SAD la componen 10.700 persones grans (5.024 de més de 75 anys). Tradicionalment, el Servei d’Atenció Domiciliària s’ha prestat pels comuns i el SAAS (a través del Pla d’Atenció Domiciliària), una situació que es va veure modificada amb la Llei de serveis socials i sociosanitaris del 2014, que determina que el Govern és el titular d’aquesta competència. Espot ha afirmat que el traspàs dels serveis dels SAD dels comuns al Govern, implica uns objectius específics encaminats a ajudar a les persones i als seus familiars a normalitzar les seves vides, afavorint la conciliació de la vida familiar diària, i a homogeneïtzar aquest servei en tot el territori.

Amb l’assumpció d’aquest servei per part del Govern, el SAD esdevindrà un servei públic nacional, gestionat des del Ministeri al càrrec dels afers socials, amb el personal transferit pels comuns i el SAAS. El Pla d’implantació del nou SAD preveu la revisió del sistema d’accés i valoració dels usuaris, la provisió del servei, un pla de recursos humans, així com la implementació d’indicadors d’avaluació del servei.

Espot s’ha referit als paràmetres de gestió del nou SAD que fomentaran l’equitat tant en l’accés com en la provisió del servei, per tal de reduir la variabilitat de les valoracions. El nou Servei d’Atenció Domiciliaria oferirà un servei integrat i de caràcter normalitzador de totes les actuacions, i incrementarà la intensitat del servei d’atenció a domicili en funció del nivell de dependència de les persones.

El cost real del servei se situarà en 13 euros per hora, dels qual se subvencionaran 4 euros, així el preu al públic serà de 9 euros per hora de servei. A més, el ministre ha declarat que a banda del copagament, en quedaran totalment o parcialment exonerades les persones que no superin el Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) personal, o si els ingressos de la unitat familiar no superen el LECS augmentat en un 70%.

El ministre Espot ha anunciat que ja s’està treballant en aspectes com la formació i capacitació dels professionals, la creació i el desenvolupament dels serveis com són els centres de dia i els habitatges tutelats, i en la implementació del Servei d’Assessorament i Subministrament de Productes de Suport. Espot ha conclòs que en els pròxims mesos es durà a terme una campanya d’informació i difusió dels serveis i dels programes d’atenció domiciliària.

Foto: SFG