El nombre de vehicles que van entrar al país baixa un 1,6% al 2012

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de desembre ha estat de 361.426, el que suposa una variació positiva respecte el mes de desembre de l’any anterior del +1,7%. Pel que fa a l’acumulat d’aquest any 2012, el nombre total de vehicles ha estat de 4.111.528 el que suposa una reducció respecte a l’acumulat de vehicles entrats de l’any 2011 del -1,6%.

Pel que fa a les dades ajustades, la variació respecte els darrers sis mesos d’aquest any 2012 han tingut uns increments percentuals positius, tot i un petit descens el darrer mes, motivat pel descens d’entrada de vehicles pesants per la frontera hispanoandorrana.

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de desembre ha estat de 361.426, el que suposa una variació respecte el mes de desembre de l’any anterior del +1,7%. El total de turismes té un increment percentual del +1,7% i els vehicles pesants un increment percentual del +1,1%. Els turismes, tant provinents d’Espanya com de França, han tingut un increment percentual positiu, del +2,2% i del +0,4% respectivament.

La variació de l’acumulat d’entrada de vehicles d’aquest any 2012 ha estat negativa respecte el total acumulat de l’any 2011, un -1,6%. Cal destacar la reducció de l’entrada de vehicles pesants, un -15,5%, amb un decrement similar tant a la frontera hispanoandorrana (-15,8%) com a la francoandorrana (-14,7%).

Tot i la reducció de les entrades de turismes en l’acumulat de l’any en un -1,2%, el nombre de turismes entrats per la frontera francoandorrana puja un +0,6%.

TOTES LES NOTÍCIES