El nombre de vehicles que entren al país baixa un 9,5% a l’abril

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes d’abril ha estat de 294.362, el que suposa una variació percentual negativa respecte el mes d’abril de l’any anterior del -9,5%. Cal destacar la variació percentual negativa del total turismes en un -9,6%, amb una disminució per ambdós fronteres, d’un -8,6% per la hispanoandorran a i d’un -11,6% per la francoandorrana.

La important reducció del nombre de turismes aquest mes s’explica, en gran part, pel calendari de festius. El 2012 la majoria de les entrades de vehi cles per setmana santa es van produir durant el mes d’abril, del dia 31 de març fins al 9 d’abril, d’altra banda durant el 2013 s’han produït principalment del dia 23 de març fins l’1 d’abril.

A la vegada, el dia 1 de maig de 2012 va ser pont, fet que va provocar entrades importants de vehicles entre el 27 d’abril i l’1 de maig, per contra aquest any només ha estat festiu el dimecres 1 de maig.

Pel que fa a l’acumulat d’aquest any 2013, l’entrada de vehicles ha estat de 1.196.412 el que suposa una variació percentual negativa respecte a l’acumulat de vehicles entrats durant el mateix període de l’any anterior del -6,4%.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, l’entrada de vehicles ha estat de 4.029.676 el que suposa una variació percentual negativa respecte a l’acumulat de vehicles entrats durant el mateix període de l’any anterior del -2,7%.

Pel que fa a les dades ajustades, la variació respecte els darrers sis mesos presenta unes disminucions percentuals negatives durant els mesos de novembre fins al març, tot i incrementant aquest darrer mes en un +0,1%. Aquesta variació és deguda, principalment, a l’augment dels vehicles pesants provinents de França (+0,3%) i a l ’estabilitat dels turismes (0,0%).

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d’abril ha estat de 294.362, el que suposa una variació percentual negativa respecte el mes d’abril de l’any anterior del -9,5%. El total de turismes té una variació percentual negativa del -9,6% mentre que els vehicles pesants tenen una variació percentual negativa del -5,2%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una va riació percentual negativa del -8,6% mentre que els turismes provinents de França l’han tingut negativa del -11,6%. Pel que fa als vehicles pesants han tingut una variació percentual negativa del -2,6% per la frontera hispanoandorrana i del -11,1% per la francoandorrana.

La important reducció del nombre de turismes aquest mes s’explica, en gran part, pel calendari de festius. El 2012 la majoria de les entrades de vehicles per setmana santa es van produir durant el mes d’abril, del dia 31 de març fins al 9 d’abril, d’altra banda durant el 2013 s’han produït principalment del dia 23 de març fins l’1 d’abril.

A la vegada, el dia 1 de maig de 2012 va ser pont, fet que va provocar entrades importants de vehicles entre el 27 d’abril i l’1 de maig, per contra aquest any només ha estat festiu el dimecres 1 de maig.

La variació percentual de l’acumulat d’entrada de vehicles d’aquest any 2013 ha estat negativa respecte el mateix període de l’any anterior, un -6,4%. El total de turismes ha tingut una variació percentual negativa del -6,2% i el total de pesants del -13,4%.

La variació percentual de l’acumulat d’entrada de vehicles dels darrers 12 mesos ha estat negativa respecte el total acumulat del mateix període de l’ any anterior, un -2,7%. Cal destacar la reducció de l’entrada de vehicles pesants, un -17,3%, amb un decrement similar tant a la frontera hispanoandorrana (-16,7%) com a la francoandorrana (-18,8%). Pel que fa a l’acumulat d’entrada de turismes respecte al mateix període ha tingut un a reducció del -2,3%

TOTES LES NOTÍCIES