El nombre de vehicles que entren al país baixa un 1,3% al 2011

Durant el mes de desembre, el nombre de vehicles que han entrat al país s’ha situat en un total de 355.417, impulsant sensiblement a l’alça tant la tendència mensual com la interanual (+0,4% i +0,7% respectivament).

L’entrada de vehicles per la frontera francoandorrana continua evolucionant a l’alça tant en la tendència mensual (+1,8%) com en la interanual (+12,1%), mentre que la hispanoandorrana presenta una tendència mensual estable (+0,1%) però, com als mesos precedents, la interanual es manté a la baixa (-3,0%).

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de desembre ha estat de 355.417, que representa una tendència mensual positiva del +0,4%, i una tendència interanual, també positiva , del +0,7%.

Per tipologia de vehicle, 348.863 han estat turismes i 6.554, vehicles pesats, cosa que en conjunt i en termes interanuals representa una evolució a l’alça en turismes, amb una tendència del +1,9%, i marcadament a la baixa en vehicles pesats, amb una tendència del -21,4%.

L’entrada de turismes per la frontera francoandorrana presenta registres a l’alça tant en la tendència mensual (+1,8%) com, en particular, en la interanual, que se situa en un +13,2%. Els vehicles pesats, per contra, registren el pitjor diferencial interanual de 2011, un -40,8%.

En quant a la frontera hispanoandorrana, l’entrada de turismes respecte al mes anterior presenta una tendència estable, i lleugerament a la baixa en termes interanuals (-1,3%), mantenint la tònica observada durant el segon semestre d’enguany. L’entrada de vehicles pesats, davalla sensiblement la tendència mensual (-0,9%) i de manera moderada la interanual, que se situa en un -7,1%.

Mentre que la tendència d’entrada de turismes per la frontera hispanoandorrana evoluciona amb relativa estabilitat tot i que en llindars inferiors als dels anys precedents, la francoandorrana presenta una evolució sostinguda a l’alça des de mitjans de l’any anterior, situant-se actualment en els màxims registres de la sèrie presentada.

Pel que fa als vehicles pesats, l’entrada per la frontera hispanoandorrana presenta una tendència estable als últims mesos i, per contra, la frontera francoandorrana manté una evolució marcadament a la baixa durant tot el 2011.

Durant 2011 han entrat al país un total de 4.178.117 vehicles, un -1,3% menys que a l’any 2010, i un -4,9% respecte als darrers cinc anys.

Només la frontera francoandorrana ha presentat un comportament a l’alça tant respecte a l’any anterior (+9,4%) com en relació als últims cinc anys (+1,4%). La hispanoandorrana, per contra, ha davallat un -5,9% respecte a 2010 i, en relació als darrers cinc anys, la variació se situa en un -7,8%.

Agregant l’entrada de vehicles de totes dues fronteres, tant en turismes com en vehicles pesats, els diferencials interanual i del darrer lustre presenten variacions negatives i, en particular, en el cas dels pesats.

Durant 2011, l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana ha representat el 66,3% del total d’entrades al país (69,6% en 2010). El restant 33,6% d’entrades correspon a la frontera francoandorrana (30,4% en 2010).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *