El nombre de permisos per a treballadors fronterers baixa un 5,2%

permisos

El nombre de permisos per a treballadors fronterers ha caigut un 5,2% respecte l’any passat i s’ha situat en els 1.471, tal com ha donat a conèixer el Departament d’Estadística en una nota de premsa. Així ho mostren les dades recollides a 31 de març del 2015, comparades amb les del mateix dia de l’any anterior. Pel que fa als permisos de residència i treball, aquests han caigut lleugerament, un 0,4%, fins a situar-se en els 32.129.

D’altra banda, i prenent com a referència aquesta mateixa data, hi havia un total de 7.319 persones amb un permís de residència simple. Aquestes autoritzacions es mantenen estables respecte l’any passat i no presenten variació.

Finalment, a 31 de març es registraven 113 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -5,8%.

(Text i foto: ANA)