El nombre de demandants al Servei d’Ocupació disminueix un 27,1% respecte el mes anterior

Servei d'ocupació
Oficina del Servei d’Ocupació

El nombre global de demandants al Servei d’Ocupació d’Andorra en recerca a final de mes de juliol és de 1.061 persones, el que representa una variació respecte al mes anterior (1.456 persones) del -27,1%, i d’un +156,3% respecte al mateix mes de l’any anterior (414 persones). El ministre Portaveu, Eric Jover, ha afirmat que el Govern treballa per equilibrar la xifra de desocupació que va assolir el pic més alt amb 1.873 demandants, a mitjans del mes de juny.

El nombre de llocs de treball que ha ofert el Servei al mes de juliol és de 693, el que representa un 34% d’increment respecte al mes anterior i un 14,8% per sota del mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’ajut per desocupació, 304 persones han percebut al juliol la prestació (218 menys que el mes anterior). D’aquestes, 255 son prestacions per desocupació involuntària amb les mesures de flexibilització aprovades en els paquets de mesures econòmiques, laborals i socials per pal·liar la situació generada pel coronavirus SARS-CoV-2. La resta, un total de 49, són beneficaries de la prestació econòmica per desocupació involuntària preexistent a la COVID-19.

Pel que fa a les persones afectades per una Suspensió temporal del contracte de treball i/o Reduccions de jornada laboral, s’ha disminuït en un 53% les persones que estaven en aquesta situació, passant de 6.812 persones el mes de juny a 3.151 el mes de juliol. Aquesta xifra representa el 9,87% dels assalariats totals del considerat sector privat.

 

Continuen les inspeccions a les empreses per l’acompliment per acollir-se als ajuts de Govern
Jover ha explicat, pel que fa a les inspeccions a empreses en relació a l’aplicació de les STCT i RJL que es van iniciar el 22 de juliol, que s’han visitat 14 empreses, 9 del sector comerç, 4 de restauració i 1 de serveis de-perruqueria, i que s’ha pres declaració a 32 persones assalariades. En general, s’ha observat un compliment generalitzat de la Llei i el Reglament de les STCT i RJL.

TOTES LES NOTÍCIES