El nombre d’aturats baixa un 19% i se situa en 567 persones

atur

El nombre de demandants en recerca a final de mes és de 567 (701 el mes anterior), amb una variació mensual negativa del -19,1% i una variació del -29,1% respecte al desembre de l’any 2013 (800 persones).

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 180 en millora (200 el mes anterior), amb una variació mensual del -10,0% i una variació del -4,8% respecte a desembre de l’any 2013 (189 persones).

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 403 (575 el mes anterior), amb una variació mensual del -29,9% i una variació del +27,5% respecte al desembre de l’any 2013 (316 ofertes).

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel govern és de 56 (67 el mes anterior), amb una variació mensual del -16,4% i una variació del -34,1% respecte al desembre de l’any 2013 (85 persones).

Aquest mes s’han fet un total de 22 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, de les quals cap s’han realitzat a través dels programes de foment (Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa i Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) que es reinicien el mes de febrer del 2014, i cap a través del Programa de treball temporal.

Aquest mes segueixen treballant un total de 105 persones que van ser contractades per les parapúbliques i pels comuns, i 135 persones contractades pel Govern.