El nombre d’assalariats baixa un 0,3% al mes d’abril

assalariatsEl nombre total d’assalariats del mes d’abril és de 35.663 persones, amb una variació del -0,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què hi va haver 35.778.

La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels últims 12 mesos, és de 35.036, amb variacions negatives del -0,9% respecte les dades dels últims 12 mesos del període anterior.

El sector de la “Construcció” manté una variació a la baixa del -5,6% al mes d’abril del 2014 respecte al mateix mes de l’any anterior. En canvi, presenta una augment del nombre d’assalariats el sector “Activitats immobiliàries i serveis empresarials”, amb +4,8%.

El salari mitjà total del mes d’abril és de 1.988,58 euros. La variació respecte al mateix mes de l’any anterior és negativa amb un -3,1%. Mentre que amb les dades dels 12 últims mesos, el salari mitjà s’ha situat en els 1.999,20€, amb una va riació negativa del -0,9% respecte al mateix període de l’any anterior

TOTES LES NOTÍCIES