El nombre d’assalariats al novembre disminueix i continua la tendència negativa dels darrers mesos

El nombre total d’assalariats al novembre és de 34.663 persones, amb una variació negativa del -3,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. Així ho ha fet públic aquest dijous el Departament d’Estadística en una nota en la que posa de relleu que d’acord amb les dades acumulades de l’any 2012, la mitjana d’assalariats és de 35.815; i amb les acumulades de dotze mesos, és de 36.050, amb una variació respecte al mateix període de l’any anterior del -2,9% i -3,7% respectivament.

Les dades mostren que a part del sector de la construcció, amb una variació del -16,1%, cal assenyalar una variació anual negativa dels sectors indústries manufactureres, amb el -7,7%, comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, amb el -6,6%, i venda i reparació de vehicles de motor, amb el -6,2%. En canvi, Estadística destaca una variació notablement positiva del 9,8% en el sector agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, un 4,1% en altres activitats socials i serveis personals i un 1,9% en el sistema financer.

Pel que fa a la massa salarial del mes de novembre, s’ha situat en 65,8 milions d’euros, el que suposa una variació negativa del -4% respecte al mateix mes de l’any anterior. En aquest sentit, segons Estadística destaca notablement el sector de la producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua com el que ha rebut més impacte per la variació anual negativa de la massa salarial, amb el -35,4%, seguit de la construcció, amb el -16,9%, indústries manufactureres, amb el -8%, venda i reparació de vehicles de motor, amb el -7,4% i llars que ocupen personal domèstic, amb el -6,2%.

En canvi, són tres els sectors que destaquen aquest mes per una variació anual positiva: altres activitats socials i serveis personals (6,8%), agricultura, ramaderia, caça i silvicultura (6,6%), i activitats immobiliàries i veterinàries, serveis socials (2,6%). D’acord amb les dades acumulades de l’any 2012, la mitjana de massa salarial és de 70,2 milions d’euros; i amb les acumulades de dotze mesos, és de 72,4 milions d’euros, amb una variació respecte al mateix període de l’any anterior del -3,5% i -4,2% respectivament.

D’altra banda, el salari mitjà total al novembre ha estat de 1.898,72 euros, amb una variació lleugerament negativa del -0,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquesta disminució és conseqüència, principalment, de la variació negativa del salari mitjà en els sectors producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua, amb el -33,9%, seguit d’hoteleria, amb el -3,4%, administració pública i seguretat social, amb el -3%, i agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i sistema financer, amb el -2,9% en ambdós sectors.

En canvi, presenten una variació anual positiva els sectors de les activitats immobiliàries i serveis empresarials, amb el 2,8%, altres activitats socials i serveis personals, amb el 2,6%, comerç al detall, llevat de vehicles de motor, amb l’1,2%, i comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, amb el 0,8%. D’acord amb les dades acumulades de l’any 2012, la mitjana del salari és de 1.960,60 euros; i amb les acumulades de dotze mesos, és de 2.003,86 euros, amb una variació respecte al mateix període de l’any anterior del -0,5% per ambdós.