Les plantes necessiten energia i nutrients per viure. L’energia l’obtenen a través de la llum solar. En canvi, els nutrients els han d’absorbir de la terra. Es requereixen molts i variats nutrients, però un dels més importants és el nitrogen.

En el món hi ha molt nitrogen, sobretot a l’aire (N2). Però les plantes no el poden absorbir en aquesta condició. Necessiten que sigui transformat a d’altres formes, ions de nitrat (NO3) o amoni (NH4) per poder assimilar-lo. És per això que hem de preocupar-nos sempre de tenir suficient nitrogen a la terra.

Existeixen diverses maneres per introduir nitrogen de manera orgànica. Principalment els animals produeixen molt nitrogen en els seus excrements. El guano de vaca, de cavall i de les aus són fonts molt importants. Per la qual cosa, abocar-ne una mica a la terra pot ajudar molt. Però no a totes les plantes els afavoreix, per exemple, a les patates les va bé una mica de guano però als vegetals d’arrel no.

Una altra forma d’incorporar nitrogen és a través de plantes que poden fixar-lo a la terra. Generalment la família de les lleguminoses poden treure nitrogen de l’aire i fixar-lo a la terra. Per això és recomanable sempre tenir una planta d’algun llegum a l’hort.

L’altra forma és a través de descompostos de matèries orgàniques com compost, humus de cuc de terra o adob verd.

Font: 

www.huertodeurbano.com