El Museu de Llívia duu a terme la documentació del fons de la farmàcia Amat

Inventari del fons de la farmàcia Amat al Museu de Llívia (Foto: Ajuntament de Llívia / J.P.V.)
Inventari del fons de la farmàcia Amat al Museu de Llívia (Foto: Ajuntament de Llívia / J.P.V.)

El Museu de Llívia està duent a terme les tasques de documentació d’un total de 28 caixes d’objectes provinents de la farmàcia Amat. Els treballs van començar a finals de la setmana. El material farmacèutic consisteix en més de 600 ampolletes i flascons, de plàstic i metall, que encara contenen medicaments. També hi ha documentació guardada en arxivadors i altres elements, com ara bàscules, balances i fogonets

Per a la documentació es fa una fotografia de cada un dels flascons; es prenen les mides i s’anoten posteriorment al llibre de registre amb la seva numeració. A l’inventari i a les ampolletes s’hi escriu un número per a facilitar després la seva localització. L’empresa Veraicon 2012 SL és l’encarregada de fer aquesta feina.Consulta per Internet

El director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, ha detallat que el fet de tenir tot el fons fotografiat permet que posteriorment aquests objectes puguin ser consultats per internet al web del museu. “L’objectiu de la documentació de l’arxiu i el material exposat és facilitar-ne l’estudi i la recerca per a acostar aquest patrimoni a la població en general“, ha afirmat.

El Museu de Llívia explica que realitza anualment la documentació del seu arxiu. Aquesta tasca es va recuperar el 2017 i, des de llavors, no s’ha deixat de fer any rere any. El 2022 es va documentar part del fons de la farmàcia Estrella

TOTES LES NOTÍCIES