El Moneyval insta Andorra a millorar les mesures contra el blanqueig de diners

El comitè d’experts del Consell d’Europa en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Moneyval) va instar avui a Andorra “a millorar les mesures per combatre” sengles delictes.

Després de la visita realitzada a Andorra per Moneyval al març de 2011, l’informe fet públic va constatar que el pla d’acció per enfortir la repressió i els mecanismes de prevenció aprovat en 2007 “no reflecteix plenament els requisits de les normes internacionals”.

Així, els mitjans humans i tècnics dels quals disposa el Principat, al seu judici, “són insuficients i afecten seriosament al compliment de les seves funcions”, i malgrat les actuacions contra el blanqueig, creu que no es persegueixen “actes d’ocultació o simulació de possessió i ús d’actius d’origen delictiu”.

L’informe afegeix, per exemple, que solament va haver-hi deu condemnes fermes en els 79 processos per rentat de diners que es van iniciar entre 2006 i 2010.

Andorra va ratificar en 2008 el Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, però per als experts de Moneyval, el Principat “no ha establert un sistema específic i els procediments que permetin la congelació de fons o altres actius dels terroristes”.

La comissió va instar a Andorra al fet que “consideri la viabilitat i utilitat d’un sistema pel qual les institucions financeres declarin totes les transaccions monetàries per sobre d’un cert valor”.

I encara que va qualificar de “eficaç” el sistema de cooperació internacional d’Andorra, va considerar que existeixen “algunes deficiències” en l’intercanvi d’informació i la cooperació amb les autoritats estrangeres de supervisió.

A més d’Israel i l’Estat Vaticà, 28 membres del Consell d’Europa estàs sotmesos als informes d’avaluació de Moneyval, mentre que els 19 restants, entre ells, Espanya, formen part del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), de la qual Moneyval és observador.

TOTES LES NOTÍCIES