El Ministeri d’Educació espanyol nega que l’informe desfavorable sigui per ensenyar massa als alumnes

El Ministeri d’Educació espanyol ha fet les primeres declaracions sobre l’afer de l’informe negatiu de la professora d’educació infantil de l’escola espanyola d’Escaldes-Engordany. Des del Ministeri s’assegura que l’avaluació desfavorable ‘no es deu al fet que ensenyi massa als alumnes’, sinó a ‘altres causes relacionades amb els objectius i la metodologia que s’empra en l’etapa d’educació infantil’. A més, s’afegeix que l’avaluació encara és preliminar i que està pendent d’una decisió definitiva, que es prendrà durant les pròximes setmanes seguint un procediment amb totes les garanties, ja que es donarà audiència a la professora, s’estudiaran les al·legacions que ha presentat i s’informarà als representants sindicals.

El Ministeri d’Educació del govern espanyol, després de les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació sobre la intenció del Ministeri de retirar del seu lloc de treball una professora d’un centre espanyol a Andorra, ha manifestat, mitjançant un comunicat, que la decisió encara és preliminar i que no ve motivada pel fet que la docent ‘ensenyi massa als alumnes’. Així, asseguren que l’informe és negatiu perquè la docent no compleix els objectius i la metodologia necessària en l’educació infantil.

El Ministeri recorda que tots els professors espanyols destinats a d’altres països, com Andorra, són objecte d’una avaluació tècnica cada dos anys, per decidir sobre la seva continuïtat, fins a un màxim de sis anys. Si aquesta avaluació és desfavorable, com ha estat el cas, s’inicia un procediment que inclou garanties com el fet de donar audiència al professor, notificar als representants sindicals, estudiar les al·legacions per part d’una comissió avaluadora, i per últim, adoptar una decisió definitiva.

A més, el Ministeri assegura que s’estan complint ‘escrupolosament’ totes les garanties establertes per l’odre ministerial que regula el procediment d’avaluació, ‘sense oblidar l’objectiu d’assegurar el dret dels alumnes i pares a un ensenyament de qualitat’.

Per últim, Educació lamenta que les notícies aparegudes en relació a aquest tema ‘ofereixin una visió incompleta de la realitat i perjudiquin a la comunitat educativa en el seu conjunt: alumnes, pares i professors’.

TOTES LES NOTÍCIES