El métode Kovacs: una renovada aportació pedagògica per als pares

Una interessant conferència la que va tenir lloc a càrrec del Doctor Fernando Kovacs fa uns dies al nostre país, que va donar una nova visió sobre l’educació com a base per al desenvolupament dels infants.

Va revisar les antigues teories sobre l’ensenyament i la importància de fomentar les connexions neuronals en les primeres etapes de la maduració evolutiva de l’infant. Fins i tot, va recomanar la lectura a partir dels 18 mesos, molt abans que l’infant tingui la capacitat per la escriptura. Fernando Kovacs que alhora és metge, ha realitzat nombrosos estudis en el camp del desenvolupament cognitiu i és autors de diferents llibres entre els que destaquen “Hijos Mejores, Guia para una educación inteligente”. L’obra està centrada en explicar com és desenvolupa la persona als primers anys de vida. Segons Kovacs, els científics volen comprendre les coses de forma unilateral sempre des del punt de vista tècnic, però la resposta o solució acostuma a ser sempre multidisciplinar, per apropar-nos sobretot a la racionalitat.

El seu segon llibre és “Aprendiendo a ser padres”. Després d’un interessant introducció, sobre l’objectiu de desenvolupar el màxim de connexions neuronals, com a base per al futur creixement sensorial i emocional de l’infant, va destacar que les connexions que no s’han desenvolupat entre els 7 i els 10 anys, serà molt més difícil que es reprodueixin més endavant. Encara que, evidentment hi hagi discrepàncies sobre aquest tema.

Segons l’especialista, s’ha d’educar en un entorn propici que fomenti les capacitats innates dels nens, i en paral·lel és imprescindible l’afectivitat, i alhora va aconsellar als pares d’actuar de “models”, per què, per la imitació molts infants desenvolupen el seu aprenentatge cognitiu i el seu comportament tan biològic com mental, sobretot en les primeres etapes de la vida.

Per altra banda, una educació ideal és aquella on coincideixen l’estimulació biològica precoç i l’educació en un calendari equilibrat en paral·lel.

En l’etapa primària es desenvolupa la part sensorial, la vista i l’oïda i fins i tot l’infant ja reconeix la veu de la mare des de l’úter. També percep les vibracions i la música. Kovacs vas parlar de la música de Mozart perquè te l’adequat nivell de Hertz que l’infant pot escoltar a través del líquid amniòtic.

Segons Kovacs, l’any 1970 alguns antropòlegs van estudiar aquest procés en diferents infants de diverses ètnies arribant a la conclusió que el seu desenvolupament neuronal segueix un procés semblant però depenent dels entorns.

Entre altres coses el conferenciant va parlar de la importància de mostrar als infants el contrast entre els colors i va insistir en que els infants han de començar a llegir a partir dels 18 mesos als 24 segons la seva maduració biològica. Perquè això els dona autonomia per avançar en el seu procés d’aprenentatge evolutiu.

Tanmateix va criticar la forma habitual d’ensenyament de les lletres, ja que segons Kovacs, cal ensenyar “paraules” i deixar els conceptes abstractes per a una segona etapa educativa.

Va donar importància fins i tot al tamany de les lletres i el contrast del vermell sobre el blanc, de manera que l’infant pugui llegir abans que estigui preparat per escriure.

Finalment va parlar de la lògica de les expressions infantils en contra algunes expressions amanerades dels adults.

 Entre altres coses va dir que no és aconsellable la postura de molts pares que pretenen ser “amics” dels seus fills, ja que els pares han de saber fer de “pares” i fins a l’edat adulta, l’autoritat paterna i materna s’ha de fer respectar. Per exemple va comentar que quan els pares pretenen ser “amics” dels seus fills, aquests, d’alguna manera se senten com “orfes”.

També va explicar que no es tracta d’evitar sempre els riscos, sinó que l’objectiu dels pares ha de ser de formar-los per a saber afrontar les situacions que s’aniran trobant al llarg del seu procés de creixement i desenvolupament posterior.

Un desenvolupament, que segons el Doctor Kovacs dependrà de tres pilars fonamentals: l’estimulació precoç, un entorn afectiu i propici a afavorir les potencialitats i una educació disciplinada i adaptada a cada personalitat, que és diferent en cada infant.

 

1 comentari

  1. M’ ha agradat i alhora interessat molt aquest article del Dr. Kovacs. Jo tinc un centre terapeútic a Barcelona i fa poc temps hem estrenat una escola de mares i pares on donem uns valors i una sèrie de consells i recomanacions per al desenvolupament de nens i nenes i per a la seva formació, que coincideixen plenament amb el que he llegit. El fet de que m’hagi sorprés és perquè desconeixia aquesta tasca del Dr. Kovacs que va ser company meu de facultat i és de la meva promoció.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES